Navrhni svoji Tatru a staň se Tatrovákem!

Cílem soutěže Navrhni svoji Tatru a staň se Tatrovákem je oslovit talentované studenty i absolventy technicky zaměřených středních a vysokých škol a podpořit technické vzdělávání v ČR a tím mj. přispět k rozvoji českého průmyslu, který je základem prosperity České republiky.

Soutěž probíhá od listopadu 2015 do 31. 3. 2016 a je otevřená všem kreativním lidem se zájmem o obor automotive. Budeme rádi, pokud se svým projektem do soutěže aktivně zapojíte.

Pravidla soutěže - zadání

Navrhněte dle vlastní představy budoucí výrobek společnosti TATRA TRUCKS v kategorii těžkých či středně těžkých nákladních automobilů s vizí jejich výroby a uplatnění na trhu po roce 2020.

Návrhy mohou být zpracovány v některé z následujících forem:

  1. Marketingově technický popis vozidla, jeho parametrů a vlastností, a to včetně odůvodnění návrhu.
  2. Designový návrh vnějších tvarů vozidla včetně uvedených základních technických a provozních charakteristik, a to včetně odůvodnění návrhu.
  3. Konstrukční technický návrh zpracovaný formou náčrtů, 2D nebo 3D výkresů či 3D virtuálních modelů doplněný o technický popis, a to včetně odůvodnění návrhu.
  4. Model výrobku (v min. měřítku 1:25 a max. měřítku 1:10) z jakéhokoliv vhodného materiálu/materiálů doplněný základním technickým popisem, a to včetně odůvodnění návrhu.

Každý návrh musí být doplněn o stručný životopis jeho autora v rozsahu cca 1 strana A4.

Pravidla soutěže – jak se zapojit?

Přihlásit do soutěže se mohou jednotlivci prostřednictvím tištěné přihlášky, které budou k dispozici na jednotlivých přednáškách na vybraných školách, nebo pomocí elektronické přihlášky, kterou naleznete níže na této stránce.

Účast v soutěži je možná v rámci jedné z těchto soutěžních kategorií:

  1. Studenti českých středních škol, a to ze státních i soukromých středních škol i středních odborných učilišť.
  2. Studenti vysokých škol v ČR, SR, Polsku a Maďarsku jak bakalářského, tak magisterského programu.
  3. Absolventi vysokých škol do 35 let.
  4. Technicky nadaná veřejnost.

Soutěže se nemohou účastnit:

  1. Zaměstnanci společnosti TATRA TRUCKS, jejích dceřiných společností a společností, se kterými TATRA TRUCKS je či byla v posledních 2 letech v obchodních stycích v oblasti marketingu, konstrukce, technologie či dodávek podsestav a složitějších komponentů, závodních týmů apod.
  2. Osoby v konfliktu zájmů vůči TATRA TRUCKS (tím se míní, že účastníci nesmí pracovat či dodávat služby pro konkurenční výrobce či instituce, nesmí být zaměstnanci či konzultanti pro poradenské společnosti z oblasti automotive a profesionální konstrukční kanceláře).

Soutěžící mají při zpracování projektu k dispozici odborného konzultanta z TATRA TRUCKS, kterého mohou kontaktovat prostřednictvím emailu navrhnitatru@tatra.cz.

Dokončené návrhy projektů mohou jejich autoři zasílat do 31. 3. 2016 emailem na adresu navrhnitatru@tatra.cz nebo poštou na adresu TATRA TRUCKS a.s., Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice s viditelným heslem „Soutěž“.

Harmonogram soutěže

Termín Popis
Prosinec 2015 zahájení soutěže
1. 12. 2015 – 29. 2. 2016 přednášky manažerů společnosti TATRA TRUCKS na vybraných školách, aktuální termíny přednášek a místa budou zveřejňovány na těchto stránkách Postupně by měly být doplňovány konkrétní termíny přednášek na jednotlivých školách – potřebujeme nechat prostor pro zveřejňování data a místa
1. 12. – 31. 3. 2016 zpracování a zasílání projektů s možností konzultace s expertem z TATRA TRUCKS
31. 3. 2016 poslední termín odevzdání projektů
1. – 30. 4. 2016 hodnocení děl a výběr finalistů odbornou porotou
květen 2016 osobní prezentace projektů finalisty před odbornou porotou
květen 2016 slavnostní vyhlášení vítězů

Pravidla soutěže – hodnocení projektů

Všechny projekty zaslané do soutěže bude hodnotit odborná porota složená z top manažerů společnosti TATRA TRUCKS, zástupce mediálního partnera a zástupce závodního týmu TATRA BUGGYRA RACING.

Na základě 1. kola vyhodnocení pozve v květnu 2016 TATRA TRUCKS první tři dle pořadí hodnocení v každé soutěžní kategorii k osobní prezentaci a obhajobě předloženého soutěžního návrhu do Kopřivnice; porota může dle svého uvážení skupinu pozvaných rozšířit.

Při osobní prezentaci bude mít soutěžící cca 5 minut pro představení svého projektu. Je preferována prezentace promítaná na plátno. Poté bude věnováno cca 10 minut otázkám porotců a odpovědím soutěžitele na ně.

Kritériem pro porotu bude komplexní hodnocení předložených děl včetně prezentace a schopnosti vysvětlit jednotlivé dotazy poroty, a to s ohledem na možné přínosy pro automobilku Tatra v dlouhodobém horizontu (rok 2020 a dále). Přínosem nemusí být v tomto ohledu jen celý návrh jednotlivého soutěžitele, ale i jeho dílčí aspekty, jednotlivá originální a nápaditá řešení či návrhy nebo naopak komplexně pojatý návrh včetně vhodného odůvodnění (zejména marketingového, ale i technického apod.)

Po skončení 2., finálového, kola porota veřejně přímo na místě vyhlásí první 3 místa celkově a dále čestné uznání pro nejhodnotnější návrhy v každé věkové kategorii.

Pravidla soutěže – ceny a ocenění

Všechny projekty, které splní podmínky soutěže, budou oceněny upomínkovými předměty a  certifikátem o účasti v soutěži.

Finalisté, kteří budou své projekty prezentovat před porotou, získají poukaz na účast v programu TATRA Experience Expert pro dvě osoby s možností prohlídky společnosti včetně seznámení s prací konstrukční kanceláře, jízdy na zkušebním polygonu TATRA TRUCKS a získání upomínkových předmětů TATRA.

Autoři vítězných projektů získají možnost letní praxe ve společnosti TATRA TRUCKS a poukázku na nákup značkových reklamních předmětů v T-SHOPu. Vítezné návrhy budou dále po dohodě s jejich autory publikovány a vystaveny v prostorách společnosti TATRA TRUCKS.

Porota

Ing. Martin Bednarz

Ing. Martin Bednarz

Výkonný ředitel

Ing. Radomír Smolka

Ing. Radomír Smolka

Technický ředitel

Mgr. Hana Bobrovská

Mgr. Hana Bobrovská

Personální ředitelka

Ing. Josef Jakubec

Ing. Josef Jakubec

Vedoucí odboru konstrukce

Ing. Jiří Kašpárek

Ing. Jiří Kašpárek

Vedoucí odd. marketingu

David Vršecký

David Vršecký

Závodní pilot a konstruktér
Buggyra Racing

Martin Machala

Martin Machala

Vedoucí redakce Auto.cz

Partneři projektu

Soutěž probíhá pod záštitou technického ředitele TATRA TRUCKS, Ing. Radomíra Smolky. Partnerem projektu je Technické muzeum Tatra v Kopřivnici. Mediálními partnery projektu jsou časopis Auto Profi a internetový portál Auto.cz

Kontakt

S dotazy se obracejte na následující kontakty: Email: navrhnitatru@tatra.cz

Vyplňte soutěžní formulář

Osobní údaje

Kontaktní údaje

Váš projekt

Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná