Orgány a struktura společnosti

ORGÁNY SPOLEČNOSTI TATRA TRUCKS a.s.

Valná hromada společnosti

Dozorčí rada společnosti

Členové dozorčí rady

René Matera
Marek Galvas
Jiří Krutílek

Představenstvo společnosti

Předseda představenstva

Petr Rusek

Místopředseda představenstva

Radek Strouhal

Člen představenstva

Jaroslav Strnad

 

STRUKTURA AKCIONÁŘŮ TATRA TRUCKS a.s.

Jaroslav Strnad
PROMET TOOLS a.s.