Jurkovič začal optimalizovat Tatru Trucks

29.05.2014 | Zdroj: Automakers.cz

Nejužší management TATRA TRUCKS posílil v květnu Jan Jurkovič (56), který převzal po Ivanu Návratovi vedení úseku správy a administrativy. Jeho úkolem bude racionalizace nevýrobních činností formou optimalizace, reorganizace či outsourcingu.

Mnohaletou praxi v řízení a administraci podniků získal Jurkovič na klíčových manažerských pozicích a na pozicích v orgánech akciových společností, včetně česko-tchajwanského joint venture. Ve funkci ředitele pro správu nahradí Ivana Návratu, který se bude dále věnovat své soukromé praxi.

Rozšíření top managementu společnosti TATRA TRUCKS o zkušené manažery je součástí restrukturalizačních kroků pod vedením generálního ředitele Petra Karáska. Jedním z cílů nového managementu je i racionalizace činností podniku, které přímo nesouvisejí s výrobou vozidel. Jejím smyslem je zvýšení efektivity těchto činností tak, aby přispívaly ke stabilnímu fungování podniku, a přitom se v jeho režijních nákladech projevovaly jen v nezbytně nutné výši.

"Jsem velice potěšen, že mohu svou odbornou kvalifikací a manažerskými dovednostmi přispět k úspěchům Tatry a podílet se tak na jejím růstu,” říká o svém nástupu Jan Jurkovič.

CV Jana Jurkoviče

Jan Jurkovič je absolventem Hutnické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě, kde vystudoval obor Nauka o kovech. Na Ekonomické fakultě téže univerzity absolvoval bakalářské studium Ekonomie a získal další inženýrský titul v oboru Podnikání a management. Tento rok rovněž úspěšně dokončil studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, kde získal titul magistra v oboru Právo a právní věda. V letech 1991 až 1996 působil jako generální ředitel a předseda představenstva v obchodní společnosti Technia, poté 7 let zastával pozici finančního ředitele ve společnosti VYSOKÉ PECE Ostrava. Také se úspěšně věnoval samostatnému finančnímu, organizačnímu a ekonomickému poradenství.

V roce 2004 se stal projektovým manažerem a vedoucím štábního útvaru Strategie společnosti AERO Vodochody, kde se podílel na významných projektech firmy, strategickém plánování i krizovém managementu dceřiných společností. V březnu roku 2014 nastoupil do TATRA TRUCKS, kde nyní převzal vedení úseku správy a administrativy. Jan Jurkovič hovoří anglicky, ve volném čase se věnuje rodině.

URL| http://www.automakers.cz/jurkovic-zacal-optimalizovat-tatru-trucks/