Chráníme Vaše osobní údaje

Při vyplňování formuláře na stránkách www.TATRA.cz poskytujete své osobní údaje dle ustanovení § 4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. TATRA TRUCKS a.s. si uvědomuje důvěrnost vašich osobních údajů a působnost zákona o ochraně osobních údajů. TATRA TRUCKS a.s. zpracovává osobní údaje osob zaregistrovaných prostřednictvím jejích webových stránek, jakožto i všechny údaje získané z dotazníků a anket, a to po dobu neurčitou, do odvolání souhlasu daného každou zaregistrovanou osobou. Osoby poskytující informace berou na vědomí, že svůj souhlas mohou kdykoliv písemně odvolat a TATRA TRUCKS a.s. údaje zlikviduje.

Veškeré údaje získané výše uvedenými způsoby považuje za vysoce důvěrné a použije je pouze pro vlastní potřebu a potřebu autorizovaných dealerů TATRA ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ke zlepšení svých služeb a k marketingovým účelům společnosti TATRA TRUCKS a.s.