Zkušební areál TATRA

TATRA Zkušební areál a centrum

 • Nejrozsáhlejší zkušební centrum ve střední Evropě.
 • Pro TATRA TRUCKS a.s. i pro komerční partnery.
 • Zkušební centrum zahrnuje polygon TATRA, specializovaná pracoviště a laboratoře.
 • Polygon tvoří soustava speciálních okruhů a vozovek.

Okruh zákazníků vozidel značky TATRA vyžaduje nejen vynikající jízdní vlastnosti a technické parametry na vysoké úrovni, ale i to aby vozidla plnila náročná kritéria životnosti a spolehlivosti.

Do systémového přístupu patří urychlování zkoušek životnosti a spolehlivosti jednotlivých dílů, agregátů i celých automobilů. Proto zkušební areál TATRA obsahuje jedinečný soubor zkušebních úseků a drah. Zkušební polygon TATRA je jediný takového rozsahu v České republice a regionu střední Evropy.

Zkušební areál TATRA je k dispozici také komerčním partnerům.

Pro bližší informace o možnostech komerčního využití zkušebního areálu TATRA nás kontaktujte na e-mail polygon@tatra.cz.

Zkušební polygon TATRA - charakteristika

Zkušební areál TATRA je zaměřen převážně na zkoušky nákladních a speciálních vozidel. Zkušební dráhy byly postupně využity celou řadou institucí, ústavů i finálních výrobců automobilů jiných značek s vynikajícími výsledky.

Unikátní komplex zkušebního areálu nabízí skvělé podmínky pro funkční testování vozidel všech typů, jejich prezentaci zákazníkům či pro srovnávací zkoušky. Centrum nabízí externím zákazníkům ucelený soubor služeb zaměřených na ověřování životnosti a spolehlivosti výrobků nebo jejich jednotlivých součástí.

Tým kvalifikovaných pracovníků a dlouholeté zkušenosti jsou zárukou vysoké profesionální úrovně. Systém norem ISO 9001, bezpodmínečná ochrana dat zákazníka a diskrétnost jsou základními standardy naší práce.

Zkušební polygon TATRA nabízí následující úseky, dráhy a vozovky:

 • rychlostní okruh,
 • terénní okruh,
 • svahový okruh,
 • sklápěčkový okruh.

Speciální vozovky:

 • pavé,
 • buližník,
 • belgická dlažba,
 • ohybový vozovka,
 • krutová vozovka,
 • panelová vozovka,
 • asfaltbeton,
 • dlážděná vozovka,
 • sinusová rezonanční vozovka.

Účelové vozovky:

 • měřicí kruhová plocha,
 • zkušební vozovka příčné stability,
 • mělký vodní brod,
 • vozovka se stoupáním 16 %, 17 %, 22 %, 30 %, 45 % a 65 %,
 • bahenní brod,
 • vodní brod,
 • písčitý úsek,
 • kolmé stupně,
 • příkop,
 • drásací vozovka,
 • adhezní vozovky – pískový úsek, povalový úsek, kamenný úsek, štěrkový úsek,
 • silniční okruhy – tři různé úseky.

Do úseků zkoušení a testování součástí vozidel i celých automobilů dále patří následující pracoviště:

 • pevnostní zkušebna dílců,
 • zkušebna motorů,
 • zkušebna agregátů,
 • laboratoře pro výzkum hluku a vibrací,
 • chemická laboratoř.