Orgány a struktura společnosti

ORGÁNY SPOLEČNOSTI TATRA TRUCKS a.s.

Valná hromada společnosti

Dozorčí rada společnosti

Předseda dozorčí rady

René Matera

Členové dozorčí rady

Miloslav Mahut
Jiří Krutilek

Představenstvo společnosti

Předseda představenstva

Pavel Lazar

Místopředseda představenstva

David Sivčák
Petr Hendrych

Člen představenstva

Petr Šimek
Pavel Jurečka

Management společnosti

Generální ředitel

Pavel Lazar

Ekonomický ředitel

Daniel Bekeš

Ředitel obchodu

Petr Hendrych

Ředitel marketingu

Kamil Košťál

Ředitel kvality a poprodejních služeb

Kamil Žabenský

Ředitel prodeje náhradních dílů

Ondřej Dvořák

Technický ředitel

Zdeněk Koňařík

Ředitel výzkumu a vývoje

Radomír Smolka

Ředitel nákupu
Dalibor Ondruch

Ředitel logistiky a řízení projektů

David Sivčák

Výrobní ředitel

Pavel Jurečka

Personální ředitelka

Natalie Linhartová

Ředitel správy a administrativy

Jan Jurkovič