Orgány a struktura společnosti

ORGÁNY SPOLEČNOSTI TATRA TRUCKS a.s.

Valná hromada společnosti

Dozorčí rada společnosti

Pavel Lazar

Denisa Materová

Jiří Krutilek

Představenstvo společnosti

Předseda představenstva

Lukáš Andrýsek

Místopředseda představenstva

Marián Lipovský
Petr Šimek

Člen představenstva

Radomír Smolka
Daniel Bekeš

Management společnosti

Generální ředitel

Lukáš Andrýsek

Ekonomický ředitel

Daniel Bekeš

Ředitel obchodu

Petr Hendrych

Ředitelka marketingu

Alena Hegnerová

Ředitel poprodejních služeb

Kamil Žabenský

Ředitel kvality

Martin Syrek

Ředitel prodeje náhradních dílů

Ondřej Dvořák

Technický ředitel

Marek Buchar

Ředitel výzkumu a vývoje

Radomír Smolka

Ředitel nákupu
Dalibor Ondruch

Ředitel logistiky a řízení projektů

David Sivčák

Výrobní ředitel

Pavel Jurečka

Personální ředitelka

Natalie Linhartová