Orgány a struktura společnosti

ORGÁNY SPOLEČNOSTI TATRA TRUCKS a.s.

Valná hromada společnosti

Dozorčí rada společnosti

David Chour
Denisa Materová
Jiří Krutilek

Představenstvo společnosti

Předseda představenstva

Lukáš Andrýsek

Místopředseda představenstva

Petr Šimek

Člen představenstva

Radomír Smolka
Daniel Bekeš

Management společnosti

Generální ředitel

Lukáš Andrýsek

Výkonný ředitel

Petr Buršík

Ekonomický ředitel

Daniel Bekeš

Ředitel obchodu

Daniel Otáhal

Ředitel poprodejních služeb

Kamil Žabenský

Ředitel výzkumu a vývoje

Radomír Smolka

Personální ředitelka

Natalie Linhartová

Ředitel strategických projektů

Dalibor Ondruch