Orgány a struktura společnosti

ORGÁNY SPOLEČNOSTI TATRA TRUCKS a.s.

Valná hromada společnosti

Dozorčí rada společnosti

Předseda dozorčí rady

René Matera

Členové dozorčí rady

Jaroslav Strnad
Jiří Krutílek

Představenstvo společnosti

Předseda představenstva

Petr Rusek

Místopředseda představenstva

Miloslav Mahut
Petr Hendrych

Člen představenstva

David Sivčák
Pavel Jurečka

Management společnosti

Generální ředitel

Pavel Lazar

Ekonomický ředitel

Miloslav Mahut

Ředitel obchodu a marketingu

Petr Hendrych

Ředitelka poprodejních služeb

Iva Hovadová

Technický ředitel

Zdeněk Koňařík

Ředitel nákupu

Dalibor Ondruch

Ředitel průmyslového inženýrství a logistiky

David Sivčák

Výrobní ředitel

Pavel Jurečka

Ředitel kvality

Kamil Žabenský

Personální ředitelka

Natalie Linhartová

Ředitel správy a administrativy

Jan Jurkovič (pov.)

Projektový manažer

Václav Korcan