Dotační programy

Projekty realizované v rámci OPPI


 • Projekt  „Rozšíření vývojového a zkušebního centra ve spol. TATRA TRUCKS, a.s.“
  Cílem projektu je rozvoj vývojového a zkušebního centra ve spol. TATRA TRUCKS, a.s. za  účelem rozšíření a zkvalitnění výzkumu, vývoje a inovací v oblasti výroby plněpohonných nákladních vozidel.

  Přístup k VaV infrastruktuře je za transparentních a nediskriminačních podmínek umožněn více uživatelům.

Projekty realizované v rámci OPPIK


 • Projekt  „Rozvoj VaV centra ve spol. TATRA TRUCKS, a.s.“
  Cílem projektu je rozvoj vývojového a zkušebního centra ve spol. TATRA TRUCKS, a.s. za  účelem rozšíření a zkvalitnění výzkumu, vývoje a inovací v oblasti výroby plněpohonných nákladních vozidel.

  Přístup k VaV infrastruktuře je za transparentních a nediskriminačních podmínek umožněn více uživatelům.

 

 • Projekt  „Vývoj kabiny pro vozidla TATRA TERRA“
  Cílem projektu je vývoj kabiny, která bude technologií výroby a provedením odpovídat požadavkům na jednoduchost, odolnost, životnost a rentabilitu její výroby.

 

 • Projekt  „Vývoj 4-dveřové kabiny pro vozidla TATRA FORCE“
  Cílem projektu  je vývoj kabiny svým provedením unifikované se základním dvou-dveřovým 4-místným provedením, realizovaným v rámci interního “Projektu modernizace kabiny T 815-7 – Projektu VOJTA”.

 

 • Projekt  „Vývoj náprav TATRA s redukcí“
  Cílem projektu je proto vývoj nové generace náprav TATRA v provedení s redukcemi v nábojích kol.