Dotační programy

Projekty realizované v rámci ESF


 • Projekt  „Podnikové vzdělávání zaměstanců II“
  Cílem projektu je přispět k podpoře podnikového vzdělávání jakožto jednoho z hlavních pilířů konkurenceschopnosti podniků na trhu, se zaměřením na kategorii zaměstanců ve věku 55+. Společnost TARTA TRUCKS a.s. využívá dotační podpory pro rozvoj v oblasti měkkých dovedností, IT a ekonomockých znalostí a jazykových kurzů.

Projekty realizované v rámci OPPI


 • Projekt  „Rozšíření vývojového a zkušebního centra ve spol. TATRA TRUCKS, a.s.“
  Cílem projektu je rozvoj vývojového a zkušebního centra ve spol. TATRA TRUCKS, a.s. za  účelem rozšíření a zkvalitnění výzkumu, vývoje a inovací v oblasti výroby plněpohonných nákladních vozidel.

  Přístup k VaV infrastruktuře je za transparentních a nediskriminačních podmínek umožněn více uživatelům.

Projekty realizované v rámci OPPIK


 • Projekt  „Výzkum a vývoj plynulé převodovky pro použití v nákladních vozidlech“.
  Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026805. Cílem projektu bude výzkum a vývoj plynulé převodovky vlastní konstrukce umožnující odebírání velkých výkonů pro pomocné pohony při konstantních otáčkách motoru nezávislých na rychlosti vozidla, která bude sloužit jako náhrada stávajících převodovek u nákladních vozidel pro různý typ použití.
 • Projekt  „Rozvoj VaV centra ve spol. TATRA TRUCKS, a.s.“
  Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_002/0000026. Cílem projektu byl rozvoj vývojového a zkušebního centra ve spol. TATRA TRUCKS, a.s. za  účelem rozšíření a zkvalitnění výzkumu, vývoje a inovací v oblasti výroby plněpohonných nákladních vozidel.

  Přístup k VaV infrastruktuře je za transparentních a nediskriminačních podmínek umožněn více uživatelům formou komerční služby. Rozpis nabízených služeb/technologií pro účely VaV: měřící a testovací zařízení pořízené v rámci projektu pro potřeby dynamické a vozidlové zkušebny. Bližší informace: tatra@tatra.cz

 • Projekt  „Rozvoj VaV centra ve spol. TATRA TRUCKS, a.s.“
  Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_243/0014552 . Cílem projektu byl rozvoj vývojového a zkušebního centra ve spol. TATRA TRUCKS, a.s. za účelem rozšíření a zkvalitnění výzkumu, vývoje a inovací v oblasti výroby plněpohonných nákladních vozidel.

  Přístup k VaV infrastruktuře je za transparentních a nediskriminačních podmínek umožněn více uživatelům formou komerční služby. Rozpis nabízených služeb/technologií pro účely VaV: měřící a testovací zařízení pořízené v rámci projektu pro potřeby dynamické a vozidlové zkušebny. Bližší informace: tatra@tatra.cz
 • Projekt  „Vývoj kabiny pro vozidla TATRA TERRA“
  Cílem projektu je vývoj kabiny, která bude technologií výroby a provedením odpovídat požadavkům na jednoduchost, odolnost, životnost a rentabilitu její výroby.
 • Projekt  „Vývoj 4-dveřové kabiny pro vozidla TATRA FORCE“
  Cílem projektu  je vývoj kabiny svým provedením unifikované se základním dvou-dveřovým 4-místným provedením, realizovaným v rámci interního “Projektu modernizace kabiny T 815-7 – Projektu VOJTA”.
 • Projekt  „Vývoj náprav TATRA s redukcí“
  Cílem projektu je proto vývoj nové generace náprav TATRA v provedení s redukcemi v nábojích kol.
 • Projekt  „Úspory energie ve spol. TATRA TRUCKS, a.s.“
  Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0022152. Cílem předkládaného projektu je snížení energetické náročnosti objektu 440 "Zákaznické centrum".
 • Rozšíření VaV centra ve spol. TATRA TRUCKS, a.s.“
  Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_375/0027070. Cílem projektu byl rozvoj vývojového a zkušebního centra ve spol. TATRA TRUCKS, a.s. za účelem rozšíření a zkvalitnění výzkumu, vývoje a inovací v oblasti výroby plněpohonných nákladních vozidel. Přístup k VaV infrastruktuře je za transparentních a nediskriminačních podmínek umožněn více uživatelům formou komerční služby. Rozpis nabízených služeb/technologií pro účely VaV: měřící a testovací zařízení pořízené v rámci projektu pro potřeby dynamické a agregátové zkušebny. Bližší informace: tatra@tatra.cz.

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0022152. Cílem předkládaného projektu je snížení energetické náročnosti objektu 440  "Zákaznické centrum".