Servisní škola

Naším posláním je školení a vzdělávání pro potřeby v servisních službách.
Jsme připraveni smluvním partnerům a uživatelům vozidel TATRA nabídnout všechny dostupné informace pro servis našich výrobků a jejich údržbu a připravit personál na profesionální úroveň.

Víme, že je důležité nejen tuto úroveň udržovat, ale v rámci vývoje nových technologických metod a trendů v automobilovém průmyslu také tuto úroveň zvyšovat a podílet se tak na profesním růstu zaměstnanců, techniků a servisních pracovníků.
Stávající vývoj automobilové techniky automaticky vyvolává i odpovídající potřebu vzdělávání a s tím spojené náklady. Forma odborného školení v rámci našich kapacit může tuto potřebu částečně pokrýt při nižší finanční náročnosti.
Nabízíme odbornou přípravu servisních pracovníků s cílem seznámení s obsluhou, údržbou, opravami a konstrukcí vozidel TATRA.

Školení provádíme i pro zahraniční pracovníky přímo v Servisní škole nebo podle dohody přímo v konkrétní destinaci provozu vozidel TATRA.

Poradenství

Provádíme poradenskou činnost pro obsluhu, údržbu a opravy nákladních vozidel všech typových řad vozidel včetně vojenských speciálů.

Školení u zákazníka

Všechny druhy školení rovněž můžeme provádět po vzájemné dohodě přímo ve vaší firmě.

Tlumočení

Školení pro zahraniční účastníky provádíme přes tlumočníka, kterého můžeme zajistit po vzájemné dohodě.

Ubytování

Pro účastníky všech druhů školení zajistíme i příjemné ubytování v cenové relaci od 350 Kč/den do 1200 Kč/den.

Náklady na školení

V ceně za školení je zahrnuta výuka a občerstvení. Náklady na školení hradí účastník podle platných organizačních informací a podmínek účasti. Další náklady za ubytování, ostatní stravování, dopravu, zdravotní služby, pojištění a tlumočení hradí vysílající firma nebo účastník školení.

Učebny

Prostorové řešení a vybavenost učeben splňuje všechny požadavky na vysokou úroveň školení:

3 učebny teoretické - vybavené audiovizuální technikou, s moderní výukou.

8 učeben praktických - vybavené jednotlivými agregáty vozidla TATRA,
servisním nářadím, speciální měřicí technikou, diagnostikou, která je nutná pro servisování vozidel.

Předváděcí hala pro umístění vozidla TATRA - slouží pro seznámení s vozidlem a běžnou údržbu.

Typy a programy jednotlivých školení

Školení jsou určena pro všechny typové řady vozidel TATRA včetně vojenských provedení.

Základní 10denní
je určeno pro pracovníky, kteří v oboru opravárenství nákladních vozidel nepracovali nebo mají jen malé zkušenosti. Pracovníci zde získávají všeobecné znalosti o vozidlech TATRA spojené s praktickými ukázkami demontáže a montáže jednotlivých agregátů a diagnostiky v opravárenství.

Základní 5denní
je určeno k aktualizaci a rozšíření odborné kvalifikace pro všeobecné opravy. Školení je určeno pro zkušené servisní pracovníky, kteří dlouhodobě pracují v servisní síti TATRA.

Specializované 5denní
Tento typ školení je určen především pracovníkům s požadavkem na vyšší odbornou kvalifikaci, kteří by měli být schopni samostatně rozvíjet postup při vyhledávání závad jednotlivých agregátů, elektroinstalace a vzduchové soustavy. Cílem školení je naučit se vyhledávat příčiny poruch a závady správně opravit. Rovněž jsou pracovníci seznámeni se změnami a technickými instruktážemi.

Specializované 1denní
Tento typ školení je určen především k podrobnému seznámení a vyhledávání příčin poruch v jednotlivých klíčových uzlech vozidla.

Dále můžeme provést školení podle vašich specifických požadavků pro jednotlivé agregáty a konkrétní typy civilní nebo vojenské řady. Délka školení může být upravena podle hloubky a rozsahu školené problematiky.

Pro bližší program školení klikněte na Identifikační kód

Témata školení, programy školení Identifikační kód
10denní základní – seznámení s celým vozidlem pro nové partnery 10ZŠ
5denní základní – seznámení s celým vozidlem pro stávající partnery 5ZŠ
5denní motory 5SM
5denní elektrická instalace 5SE
5denní vzduchotlaková soustava 5SB
1denní ABS (Bosch, Wabco) 1SA
1denní topení (Eberpächer, Webasto, Ateso) 1ST
1denní programování řídící jednotky MT30 1PŘJ
1denní topně-klimatizační jednotky DIAVIA 1TKJ
1denní selektivní katalytická redukce 1SCR
1 denní elektronické řazení TATRA-NORGREN 1ETC
1denní emise 1EM

Dále můžeme provést školení podle vašich specifických požadavků pro jednotlivé agregáty a konkrétní typy civilní nebo vojenské řady. Délka školení může být upravena podle hloubky a rozsahu školené problematiky.

Jeden den školení je v rozsahu 7 vyučovacích hodin, od 8,00 do 14,30, včetně hodinové přestávky na oběd.

Kontakty

Stanislav Čulák
vedoucí odboru OTD a školení
tel.: +420 556 492 151
mob.:+420 724 132 585
servisni.skola@tatra.cz

Petra Hejčová
technik - technické dokumentace
tel.: +420 556 492 365
servisni.skola@tatra.cz