Protikorupční program TATRA

Společnost TATRA TRUCKS se rozhodla přistoupit k protikorupčnímu programu, jehož účelem je:

a) minimalizovat korupční rizika v obchodní činnosti TATRA TRUCKS,

b) preventivně působit proti korupčním rizikům uvnitř společnosti při zajišťování produktů a služeb pro společnost,

c) jako významný tradiční podnik českého průmyslu dát příklad, jak v prevenci korupce a neetického jednání postupovat.

Protikorupční program TATRA TRUCKS se skládá z:

  • etického kodexu zaměstnanců TATRA TRUCKS, jehož speciální část je věnována i oblasti veřejných zakázek,
  • etické linky, na kterou může kdokoliv nahlásit podnět na korupční či neetické jednání v souvislosti s TATRA TRUCKS,
  • souboru organizačních norem, procesů a opatření k vyhodnocování korupčních rizik podle činností podniku, skupin zaměstnanců či odlišností trhů, na kterých TATRA TRUCKS působí.

Etický kodex společnosti TATRA TRUCKS

Jedním ze základních nástrojů protikorupčního programu TATRA TRUCKS je etický kodex pro zaměstnance společnosti, kteří se k jeho dodržování povinně zavazují. Některá jeho ustanovení se však dotýkají i partnerů TATRA TRUCKS, např. obchodních zastoupení společnosti. Vychází z požadavků programu britské Transparency International a obsahuje:

  • zákaz korupčního jednání
  • zákaz jednání ve střetu zájmů
  • nahlašování podnětu na korupční či neetické jednání
  • zvláštní povinnosti na úseku obchodu při plnění protikorupčního programu
  • zásady při sponzoringu resp. pro dary politickým stranám a hnutím
  • závazek šířit protikorupční program i mimo TATRA TRUCKS

Etický kodex společnosti TATRA TRUCKS je k dispozici ke stažení níže.

Etická linka TATRA TRUCKS

Společnost TATRA TRUCKS a.s. vytvořila jednotný oznamovací kanál využívající platformu „Nenech to být“. Cílem je podpořit zaměstnance a další osoby, které mají vážné podezření na neetické a protiprávní jednání ve společnosti TATRA TRUCKS a.s., aby svůj podnět sdíleli prostřednictvím této nové platformy.

Platforma NNTB slouží jako anonymní online schránka důvěry a podněty lze zasílat prostřednictvím odkazu na stránkách společnosti nebo po naskenování QR kódu:

 

 

 

Ke komunikaci můžete použít také mobilní aplikaci dostupnou na Google Play a App Store.

Přístupový kód pro odeslání podnětu je: btb5incg5k

Zaslaná oznámení posuzuje a prověřuje příslušná osoba dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů. Příslušnou osobou v TATRA TRUCKS a.s. je interní auditorka. Výhodou NNTB je, že si nemusíte vytvářet žádný účet, a přesto na Váš anonymní podnět budeme moci bez problémů odpovědět a aktivně jej řešit.

Soubory ke stažení