Navrhni svoji Tatru

Cílem soutěže Navrhni svoji Tatru je oslovit talentované studenty technicky zaměřených středních a vysokých škol a podpořit technické vzdělávání v ČR a tím mj. přispět k rozvoji českého průmyslu, který je základem prosperity České republiky.

Soutěž probíhá od ledna 2017 do 15. 5. 2017 a je otevřená všem kreativním lidem se zájmem o obor automotive. Budeme rádi, pokud se svým projektem do soutěže aktivně zapojíte.

Pravidla soutěže - zadání

Navrhněte dle vlastní představy budoucí výrobek společnosti TATRA TRUCKS v jedné z kategorií:

 • koncept nového hasičského/záchranářského vozidla pro rok 2020
 • návrh inovace v oblasti hnacího traktu (motor, převodovka)
 • návrh kabiny některé z modelových řad TATRA FORCE či TATRA TERRA
 • nový návrh přední masky, nárazníku modelové řady TATRA PHOENIX
  (šablony ke stažení na této stránce)

Návrhy by měly respektovat vyrobitelnost při nižších sériích a měly by respektovat povahu plněpohonných nákladních vozidel pro terénní či smíšený provoz.

Návrhy mohou být zpracovány v některé z následujících forem:

 1. Marketingově technický popis vozidla či konstrukčního celku, jeho parametrů a vlastností, a to včetně odůvodnění návrhu.
 2. Designový návrh vnějších tvarů vozidla či konstrukčního celku včetně uvedených základních technických a provozních charakteristik, a to včetně odůvodnění návrhu.
 3. Konstrukční technický návrh vozidla či konstrukčního celku zpracovaný formou náčrtů, 2D nebo 3D výkresů či 3D virtuálních modelů doplněný o technický popis, a to včetně odůvodnění návrhu.
 4. Model vozidla či konstrukčního celku (v min. měřítku 1:25 a max. měřítku 1:10) z jakéhokoliv vhodného materiálu/materiálů doplněný základním technickým popisem, a to včetně odůvodnění návrhu.

Každý návrh musí být doplněn o stručný životopis jeho autora v rozsahu cca 1 strana A4.

Pravidla soutěže – jak se zapojit?

Přihlásit do soutěže se mohou jednotlivci pomocí elektronické přihlášky, kterou naleznete níže na této stránce.

Účast v soutěži je možná v rámci jedné z těchto soutěžních kategorií:

 1. Studenti českých středních škol, a to ze státních i soukromých středních škol i středních odborných učilišť.
 2. Studenti vysokých škol bakalářského i magisterského programu v ČR, SK, Německo, Maďarsko.
 3. Technicky nadaná veřejnost.

Soutěže se nemohou účastnit:

 1. Zaměstnanci společnosti TATRA TRUCKS, jejích dceřiných společností a společností, se kterými TATRA TRUCKS je či byla v posledních 2 letech v obchodních stycích v oblasti marketingu, konstrukce, technologie či dodávek podsestav a složitějších komponentů, závodních týmů apod.
 2. Osoby v konfliktu zájmů vůči TATRA TRUCKS (tím se míní, že účastníci nesmí pracovat či dodávat služby pro konkurenční výrobce či instituce, nesmí být zaměstnanci či konzultanti pro poradenské společnosti z oblasti automotive a profesionální konstrukční kanceláře).

Soutěžící mají při zpracování projektu k dispozici odborného konzultanta z TATRA TRUCKS, kterého mohou kontaktovat prostřednictvím emailu navrhnitatru@tatra.cz.


Dokončené návrhy projektů mohou jejich autoři zasílat do 15. 5. 2017

 • emailem na adresu navrhnitatru@tatra.cz
 • prostřednictvím níže uvedeného formuláře
 • poštou na adresu TATRA TRUCKS a.s., Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice
  s viditelným heslem „Soutěž -Navrhni svoji Tatru“

Harmonogram soutěže

Termín Popis
Leden 2015 zahájení soutěže
1. 1. 2017 – 31. 3. 2017 přednášky manažerů společnosti TATRA TRUCKS na vybraných školách:
VUT BRNO - 15.02.2017, 17:00
VŠB Ostrava - 21.02.2017, 14:00
Žilinká univerzita - 28.02.2017, 10:00
ČVUT - 07.03.2017, 17:30
1. 1.2017 – 15. 5. 2017 zpracování a zasílání projektů s možností konzultace s expertem z TATRA TRUCKS navrhnitatru@tatra.cz
15. 5. 2017 poslední termín odevzdání projektů
16. 5. 2017 – 23. 5. 2017 hodnocení děl a výběr finalistů odbornou porotou
25. 5. 2017 osobní prezentace projektů finalisty před odbornou porotou a vyhlášení vítězů

Pravidla soutěže – hodnocení projektů

Všechny projekty zaslané do soutěže bude hodnotit odborná porota složená z top manažerů společnosti TATRA TRUCKS, zástupce mediálního partnera – magazín Trucker, zástupce města Kopřivnice a zástupce závodního týmu TATRA BUGGYRA RACING.

Na základě 1. kola vyhodnocení pozve v květnu 2017 TATRA TRUCKS první tři dle pořadí hodnocení v každé soutěžní kategorii k osobní prezentaci a obhajobě předloženého soutěžního návrhu do Kopřivnice; porota může dle svého uvážení skupinu pozvaných rozšířit.

Při osobní prezentaci bude mít soutěžící cca 5 minut pro představení svého projektu. Je preferována prezentace promítaná na plátno. Poté bude věnováno cca 10 minut otázkám porotců a odpovědím soutěžitele na ně.

Kritériem pro porotu bude komplexní hodnocení předložených děl včetně prezentace a schopnosti vysvětlit jednotlivé dotazy poroty, a to s ohledem na možné přínosy pro automobilku Tatra v dlouhodobém horizontu (rok 2020 a dále). Přínosem nemusí být v tomto ohledu jen celý návrh jednotlivého soutěžitele, ale i jeho dílčí aspekty, jednotlivá originální a nápaditá řešení či návrhy nebo naopak komplexně pojatý návrh včetně vhodného odůvodnění (zejména marketingového, ale i technického apod.)

Po skončení 2., finálového, kola porota veřejně přímo na místě vyhlásí první 3 místa celkově a dále čestné uznání pro nejhodnotnější návrhy v každé věkové kategorii.

Pravidla soutěže – ceny a ocenění

Všechny projekty, které splní podmínky soutěže, budou oceněny upomínkovými předměty a  certifikátem o účasti v soutěži.

Finalisté, kteří budou své projekty prezentovat před porotou, získají poukaz na účast v programu TATRA Experience s možností prohlídky společnosti včetně seznámení s prací konstrukční kanceláře, jízdy na zkušebním polygonu TATRA TRUCKS a získání upomínkových předmětů TATRA.

Autoři vítězných projektů získají možnost letní praxe ve společnosti TATRA TRUCKS a poukázku na nákup značkových reklamních předmětů v T-SHOPu. Vítezné návrhy budou dále po dohodě s jejich autory publikovány a vystaveny v prostorách společnosti TATRA TRUCKS.

Porota

Ing. Radek Strouhal

Ing. Radek Strouhal

Generální ředitel

Ing. Radomír Smolka

Ing. Radomír Smolka

Technický ředitel

Kateřina Nogolová

Kateřina Nogolová

Personální ředitelka

Ing. Josef Jakubec

Ing. Josef Jakubec

Vedoucí odboru konstrukce

David Vršecký

David Vršecký

Závodní pilot a konstruktér
Buggyra Racing

zástupce města

Kopřivnice

Milan Olšanský

Šéfredaktor magazínu Trucker

Partneři projektu

Soutěž probíhá pod záštitou technického ředitele TATRA TRUCKS, Ing. Radomíra Smolky. Partnerem projektu je město Kopřivnice. Mediálními partner projektu je magazín Trucker.

Kontakt

S dotazy se obracejte na následující kontakty: Email: navrhnitatru@tatra.cz

Vyplňte soutěžní formulář

Osobní údaje

Kontaktní údaje

Váš projekt

Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná

Soubory ke stažení