TATRA FORCE - Automated driving

TATRA se zapojila i do výzkumu na poli automatizovaného řízení vozidel a vývoje potřebného softwaru. Na projektu ...