Novým ředitelem úseku pro správu a administrativu v TATRA TRUCKS a.s. je Jan Jurkovič

15.05.2014

Nejužší management společnosti TATRA TRUCKS a.s. posílil Jan Jurkovič (56), který převzal vedení úseku správy a administrativy. Jan Jurkovič je manažer s dlouholetými zkušenostmi z vrcholového řízení průmyslových podniků. Do funkce nastoupil 1. 5. 2014.

Jeho hlavním úkolem bude racionalizace nevýrobních činností podniku formou optimalizace, reorganizace či outsourcingu za účelem zvýšení efektivity fungování podniku.

Mnohaletou praxi v řízení a administraci podniků získal Jan Jurkovič na klíčových manažerských pozicích a na pozicích v orgánech akciových společností, včetně česko-tchajwanského joint venture. Ve funkci ředitele pro správu nahradí Ivana Návratu, který se bude dále věnovat své soukromé praxi. Rozšíření top managementu společnosti TATRA TRUCKS o zkušené manažery je součástí restrukturalizačních kroků pod vedením generálního ředitele Petra Karáska. Jedním z cílů nového managementu je i racionalizace činností podniku, které přímo nesouvisejí s výrobou vozidel. Jejím smyslem je zvýšení efektivity těchto činností tak, aby přispívaly ke stabilnímu fungování podniku, a přitom se v jeho režijních nákladech projevovaly jen v nezbytně nutné výši.

„Jsem velice potěšen, že mohu svou odbornou kvalifikací a manažerskými dovednostmi přispět k úspěchům Tatry a podílet se tak na jejím růstu,” říká o svém nástupu Jan Jurkovič.

CV Jana Jurkoviče

Jan Jurkovič je absolventem Hutnické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě, kde vystudoval obor Nauka o kovech. Na Ekonomické fakultě téže univerzity absolvoval bakalářské studium Ekonomie a získal další inženýrský titul v oboru Podnikání a management. Tento rok rovněž úspěšně dokončil studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, kde získal titul magistra v oboru Právo a právní věda. V letech 1991 až 1996 působil jako generální ředitel a předseda představenstva v obchodní společnosti Technia, poté 7 let zastával pozici finančního ředitele ve společnosti VYSOKÉ PECE Ostrava. Také se úspěšně věnoval samostatnému finančnímu, organizačnímu a ekonomickému poradenství. V roce 2004 se stal projektovým manažerem a vedoucím štábního útvaru Strategie společnosti AERO Vodochody, kde se podílel na významných projektech firmy, strategickém plánování i krizovém managementu dceřiných společností. V březnu roku 2014 nastoupil do TATRA TRUCKS a.s., kde nyní převzal vedení úseku správy a administrativy. Jan Jurkovič hovoří anglicky, ve volném čase se věnuje rodině.

O TATRA TRUCKS a.s.

Akciová společnost TATRA TRUCKS vlastní světoznámou kopřivnickou automobilku od března 2013, kdy získala podnik v dražbě kvůli nesplácení dluhů bývalým vlastníkem TATRA a.s. Novým vlastníkům (čeští podnikatelé Jaroslav Strnad a René Matera) a jejich klíčovým manažerům (předseda představenstva Petr Rusek odpovědný za obchod a místopředseda představenstva Radek Strouhal odpovědný za finance) se podařilo v první polovině roku 2013 obnovit výrobu a získat zpět elementární důvěru bank i subdodavatelů.

K 1. říjnu 2013 nastoupil do funkce generálního ředitele TATRA TRUCKS a.s. zkušený krizový manažer Petr Karásek, který předtím společně s dalšími odborníky připravil strategii stabilizace a dalšího rozvoje podniku. Pod jeho vedením ve společnosti TATRA TRUCKS a.s. úspěšně probíhá schválený plán restrukturalizace, v rámci které již společnost zeštíhlila o cca 120 pracovních pozic. K 1. 5. 2014 zaměstnávala 914 kmenových zaměstnanců v mateřské společnosti a necelých 600 ve dvou dceřiných společnostech zaměřených zejména na slévárenství a kovárenství.

Celkové předběžné tržby TATRA TRUCKS a.s. za rok 2013 jsou ve výši 2,99 mld. Kč. Výsledky jsou součtem za činnost společností Tatra a.s. v období do exekuce a současné společnosti TATRA TRUCKS a.s., která převzala aktivity společnosti Tatra a.s. v rámci exekuce 15. 3. 2013.  V roce 2013 se TATRA TRUCKS a.s. podařilo vyrobit 763 kompletních vozidel (nejvíce od roku 2008) a prodala 722 vozidel. Pro rok 2014 plánuje společnost prodej 760 vozidel.

Tiskový servis TATRA TRUCKS a.s.

Andrej Čírtek
Tiskový mluvčí TATRA TRUCKS a.s.

TATRA TRUCKS a.s.
Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice, Česká republika
mob.: +420 602 494 208, tel.: +420 225 113 361
e-mail: andrej.cirtek@tatra.cz; web: tatra.cz