Světový unikát díky dotaci: Tatra chce vyvinout vzduchem chlazený motor splňující emisní normu Euro 6

02.04.2017

Třetí nejstarší automobilka na světě chce vyvinout vzduchem chlazený motor splňující emisní předpis Euro 6 a zároveň se posunout do kategorie high-tech podniků. K tomu by měla pomoci i dotace ve výši 65 milionů Kč z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) na dobudování vývojového a zkušebního centra.

Jedná se o dosud nejvyšší dotaci, o jakou společnost TATRA TRUCKS požádala.

„Díky evropským dotacím pro podnikatele se společnost TATRA TRUCKS může posouvat z kategorie medium-tech podniků mezi podniky s high-tech projekty. Tato skutečnost navíc nahrává spolupráci se špičkovými českými odborníky, pro něž jsou vytvářena dobře placená pracovní místa,“ říká generální ředitel Tatry Radek Strouhal.

TATRA TRUCKS díky Operačnímu programu Podnikání a inovace (OPPI) v programu Potenciál získala na rozšíření vývojového a zkušebního centra už bezmála 18 milionů Kč, které byly mimo jiné využity na vybavení dynamické zkušebny, zkušebny vozidel či prototypové dílny. V současné době je realizován projekt v programu Potenciál v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK), kde jsou investice rovněž směrovány do vývojového a zkušebního centra TATRA TRUCKS. Hlavními přínosy obou projektů jsou snížení nákladů a závislosti na externích dodavatelích, rozvoj spolupráce s vysokými školami i zvýšení kapacity rozvojového a vývojové centra, díky čemuž se mohou urychlit inovační procesy a rozšířit produktový sortiment. Nyní společnost podala žádost o dosud nejvyšší dotaci. Celková investice se bude pohybovat okolo 131 milionů Kč, dotace by pak měla tvořit 50 procent, tedy přes 65 miliónů Kč. Z těchto prostředků budou financovány moderní technologie pro zkušebnu motorů, která je jednou z klíčových součástí vývojového a zkušebního centra. V návaznosti na to bude možné dokončit vývoj originálního tatrováckého vzduchem chlazeného motoru, jenž bude splňovat nejnáročnější emisní normu Euro 6 a i nadále zvyšovat užitné a kvalitativní parametry stávajících motorů společnosti TATRA TRUCKS.

Světovým unikátem se stal již tatrovácký vzduchem chlazený motor, který splňoval emisní normu Euro 5. „Odborníci byli skeptičtí k tomu, zda dokáže tatrovácký vzduchem chlazený motor emisní normy Euro 4, resp. Euro 5 splnit. My jsme dokázali, že ano,“ uvádí technický ředitel TATRA TRUCKS Radomír Smolka. Vzduchem chlazený tatrovácký motor má nesporné výhody zejména pro užití v náročných terénních a klimatických podmínkách, a to konstrukční jednoduchost, spolehlivost a díky tomu méně nákladný provoz. To jsou charakteristiky, které oceňují především hasiči, záchranáři, vojáci a další specializovaní uživatelé, pro které je tento typ motoru určen v první řadě. S zpřísněním emisních norem musí motor projít další evolucí, k čemuž má pomoci právě výše zmíněná dotace ve výši přes 65 milionů Kč.

„Aktivity firmy TATRA TRUCKS jsou ideálním příkladem, jak by měly být evropské dotace v podnikatelském prostředí využívány. Pomohou rozvoji a dalšímu růstu nejen samotné firmy, ale díky propojení s dodavateli a dalšími partnery, jako jsou třeba vysoké školy, i celému průmyslovému oboru,“ uvádí Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace (API), která dotace z OPPIK administruje.


DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K INVESTICÍM DO VÝVOJE A VYUŽÍTÍ DOTACÍ VE SPOLEČNOSTI TATRA TRUCKS

V rámci programu Aplikace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost jsou v současné době schváleny a realizovány tři projekty týkající se vývoje tatrováckých kabin a nové generace náprav. Na tyto projekty bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace, realizace jsou naplánovány do roku 2019.

Prvním projektem, na který Tatra získá dotaci ve výši 13 milionů Kč, je vývoj kabiny pro vozidla TATRA TERRA. Výsledkem má být kabina, která bude odpovídat požadavkům na jednoduchost, odolnost, životnost a rentabilitu výroby. Kabina bude navržena v pěti základních podobách – krátká, spací, spací prodloužená, dlouhá čtyřdveřová a dlouhá čtyřdveřová prodloužená. S ohledem na použití v různých zemích bude možná konfigurace jak pro pravostranný, tak levostranný provoz.

Druhým projektem je vývoj čtyřdveřové kabiny pro vozidla TATRA FORCE, na který budou využity 4 miliony Kč z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Prodloužením kabiny a doplněním dalšího páru dveří je možné navýšit přepravní kapacitu až na 6 osob.

Třetí projekt nese název Vývoj náprav Tatra s redukcí; jeho cílem je vývoj nové generace náprav v provedení s redukcemi v nábojích kol. Na ten Tatra získala dotaci bezmála 10 milionů Kč.

I díky dotacím může TATRA TRUCKS dále růst. V minulém roce meziročně zvýšila počet prodaných vozů o více než 50 procent na 1326 vozidel a přijala přes 350 nových zaměstnanců. Dotace tak pomáhají nejen při růstu společnosti TATRA TRUCKS, ale českého průmyslu jako takového, neboť kopřivnická automobilka je významným zadavatelem zakázek pro subdodavatele v českém průmyslu. Dle analýzy poradenské společnosti EY Tatra přispívá k udržení cca 7000 pracovních míst u českých subdodavatelů.


Tiskový servis TATRA TRUCKS a.s.

Andrej Čírtek
Tiskový mluvčí TATRA TRUCKS a.s.

TATRA TRUCKS a.s.
Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice, Česká republika
mob.: +420 602 494 208+420 602 494 208 , tel.: +420 225 113 361+420 225 113 361
e-mail: andrej.cirtek@tatra.cz; web: tatra.cz

 

Tiskový servis Agentury pro podnikání a inovace (API)

Petra Menclová
tel.: +420 296 342 430
e-mail: petra.menclova@czechinvest.org ; web: agentura-api.org