TATRA má od prosince nového generálního ředitele, je jím Martin Bednarz

01.12.2015

K 1. prosinci 2015 nastupuje do pozice generálního ředitele TATRA TRUCKS a.s. Martin Bednarz, který už v kopřivnické automobilce v minulosti působil jako výrobní ředitel. Mění se i složení představenstva, kde jako noví členové zasednou Martin Bednarz, Ron Bonsen, bývalý obchodní a marketingový ředitel a člen představenstva DAF TRUCKS, a Radomír Smolka, současný technický ředitel a šéfkonstruktér TATRA TRUCKS a.s.

Do čela obchodního úseku se postaví obchodní ředitel David Pipal. Předsedou představenstva zůstává Petr Rusek. Z Tatry odchází po dvou letech ve funkci generálního ředitele Petr Karásek poté, co naplnil svůj mandát krizového manažera.

Změny v představenstvu a managementu symbolizují, že skončilo období krizového řízení a nastává etapa dalšího rozvoje podniku. Fáze stabilizace Tatry končí díky naplnění několika milníků:

  1. TATRA TRUCKS a.s. je ekonomicky stabilní podnik, který generuje zisk. To odráží i hodnocení ratingových agentur a důvěra bank, které se podílí na financování výroby.
  2. Postupně roste objem výroby, který se projevuje nejen růstem absolutního počtu vyrobených vozidel, ale zejména vyšší přidanou hodnotou na jednotlivé vozidlo.
  3. Po období propouštění v letech 2013 a 2014, které vedlo i k podstatnému navýšení produktivity práce, TATRA vytváří nová pracovní místa a nabírá zaměstnance.
  4. Podnik je zakázkově naplněn, obnovu obchodních možností Tatry symbolizuje zejména úspěšný návrat na trh v Indii.

Odcházející generální ředitel Petr Karásek uvádí: „Rozhodující při záchraně Tatry byla i role obou akcionářů, Jaroslava Strnada a Reného Matery, kteří si z firmy během restrukturalizace nevzali ani korunu a všemi prostředky podporovali záchranu a rozvoj podniku. Ze své praxe interim manažera neznám tolik podobných situací, proto si myslím, že je třeba tento pozitivní příklad odpovědnosti vlastníků vyzdvihnout.

„Petr Karásek optimálně odvedl práci krizového interim manažera a podařilo se mu naplnit vizi restrukturalizace tak, jak byla v roce 2013 navržena. Za to mu jménem akcionářů děkuji," uvádí Jaroslav Strnad, který spolu s dalším akcionářem René Materou společnost TATRA TRUCKS vlastní.

TATRA chce pod novým generálním ředitelem investovat přes 300 miliónů Kč ročně a do roku 2020 zdvojnásobit výrobu

Do funkcí generálního ředitele a člena představenstva TATRA TRUCKS a.s. nastupuje Martin Bednarz, který již několik měsíců působí v Tatře jako výkonný ředitel. Martin Bednarz v Tatře v minulosti pracoval na pozici výrobního ředitele v letech 2008 až 2011.

Martin Bednarz ke svému nástupu do funkce uvádí: „Základním kamenem dalšího rozvoje firmy je maximální využití rostoucího potenciálu trhu s nákladními vozidly. Chceme být globálním dodavatelem pro speciální a inovativní řešení podvozků nákladních vozidel. Proto musíme dále inovovat produkt stejně jako zvyšovat naší dodavatelskou spolehlivost a kvalitu. Firma bude proto v následujících letech investovat do nových technologií, opravy a rozvoje kopřivnického výrobního areálu přes 300 mil. Kč ročně. Strategickým cílem je maximálně využít výrobní kapacitu a do roku 2020 zdvojnásobit výrobu nákladních vozidel proti roku 2015."

V představenstvu zasednou kromě nového generálního ředitele i kovaný Tatrovák a zkušený manažer z DAF TRUCKS

Novými členy představenstva se v nejbližší době zápisem do obchodního rejstříku stanou vedle Martina Bednarze i Radomír Smolka a Ron Bonsen.

Radomír Smolka, technický ředitel a šéfkonstruktér TATRA TRUCKS a.s., je kovaný Tatrovák, který k letošnímu 1. srpnu dovršil dvacet let nepřetržitého působení v nejstarší české automobilce. Jeho jmenování vyjadřuje klíčovou roli technických inovací a inženýrských dovedností v Tatře a zároveň kontinuitu s tradicí značky TATRA.

Ron Bonsen je zkušený manažer automobilového průmyslu, který od roku 1998 působil na různých pozicích koncernu DAF TRUCKS, naposledy jako obchodní a marketingový ředitel a člen představenstva na centrále koncernu DAF TRUCKS N.V. TATRA chce využít jeho zkušenosti pro další růst na evropských i mimoevropských trzích. Jeho jmenování vyjadřuje exportní orientaci Tatry a otevřenost strategickým partnerstvím se světovými hráči v oblasti automotive.

Obchod Tatry vede David Pipal a má za úkol v roce 2016 prodat 1300 vozů; Petr Rusek je v čele představenstva

V čele obchodního úseku stojí obchodní ředitel David Pipal, který dostal od akcionářů ambiciózní cíl, aby v roce 2016 bylo prodáno 1300 tatrovek. Petr Rusek, který se o rozvoj obchodu Tatry od roku 2013 rozhodujícím způsobem zasloužil, zůstává předsedou představenstva TATRA TRUCKS a.s. a bude se nadále podílet na celkové obchodní strategii a významných obchodních projektech. Petr Rusek měl klíčovou úlohu při návratu Tatry na indický trh a byl spolu s ekonomickým ředitelem Radkem Strouhalem přítomen od začátku procesu záchrany Tatry na přelomu let 2012 a 2013.

Jaroslav Strnad, akcionář TATRA TRUCKS a.s., k tomu uvádí: „Petr Rusek přišel do Tatry koncem roku 2012 v situaci, kdy výroba stála a docházely prostředky na výplaty. Měl rozhodující podíl na obnovení základního fungování podniku, doslova přemluvil klíčové zákazníky a dodavatele, aby se od automobilky neodvrátili, a hrál rozhodující úlohu při návratu na Indický trh i v dalších strategických projektech. V budoucnosti se bude Petr více věnovat strategickým vztahům v rámci holdingu i svému vlastnímu podnikání ve společnosti COMPOSITE COMPONENTS. Zůstává ale v čele představenstva TATRA TRUCKS a.s. a nadále bude významně přispívat k naplňování obchodní strategie Tatry."

David Pipal přišel do Tatry na podzim 2013 z brněnského Zetoru, kde pracoval 8 let a z pozice řadového obchodníka se propracoval k řízení obchodní strategie a zahraničního obchodu. Po svém příchodu do Tatry měl významný podíl na získávání nových zakázek. Petr Rusek k tomu uvádí: „Je i Davidovou zásluhou, že v současnosti lze hovořit o zakázkové přeplněnosti Tatry." S úsekem obchodu a marketingu, který David Pipal vede, bude sloučen úsek poprodejních služeb.

Finance Tatry a vztahy s bankami řídí Radek Strouhal

Manažerem odpovědným za finanční řízení podniku a místopředsedou představenstva TATRA TRUCKS a.s. zůstává ekonomický ředitel Radek Strouhal. Spolu s Petrem Ruskem se zapojil do záchrany Tatry již v počátcích projektu na přelomu let 2012 a 2013.

René Matera, akcionář TATRA TRUCKS a.s., k tomu uvádí: „Je zásluhou Radka Strouhala a jeho operativního řízení financí, že i v nejhorším období TATRA plnila své elementární závazky vůči zaměstnancům a subdodavatelům. I díky jeho vyjednávacím schopnostem se postupně obnovila důvěra bank a začalo standardní úvěrové financování výroby. Pod jeho vedením se ekonomický rating Tatry posunul z příček u dna škály na velmi dobrou pozici a dále stoupá."

O TATRA TRUCKS a.s.

Akciová společnost TATRA TRUCKS převzala v roce 2013 světoznámou kopřivnickou automobilku a po změně vlastnické struktury prošla úspěšnou restrukturalizací. Kromě standardizovaných modelových řad vyrábí i speciální nákladní vozidla na míru požadavkům klienta. 80 procent produkce automobilky je určeno k exportu.

K 31. 12. 2014 zaměstnávala TATRA TRUCKS a.s. 845 kmenových zaměstnanců v mateřské společnosti a necelých 500 ve dvou dceřiných společnostech zaměřených zejména na slévárenství a kovárenství. V roce 2014 dosáhly tržby 3,7 miliardy Kč a společnost prodala 850 a vyrobila 821 vozidel. Produktivita práce z přidané hodnoty stoupla meziročně o 66 procent. Na konci roku 2014 byl zahájen prodej nové generace vozů TATRA PHOENIX Euro 6.

Tiskový servis TATRA TRUCKS a.s.

Andrej Čírtek
Tiskový mluvčí TATRA TRUCKS a.s.

TATRA TRUCKS a.s.
Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice, Česká republika
mob.: +420 602 494 208, tel.: +420 225 113 361
e-mail: andrej.cirtek@tatra.cz; web: tatra.cz