TATRA TRUCKS a.s. navýšila základní kapitál

28.11.2014

Na valné hromadě akciové společnosti TATRA TRUCKS konané 19. 11. 2014 bylo schváleno navýšení základního kapitálu o jednu miliardu Kč. Akcionáři tím vyjádřili svou důvěru v restrukturalizační proces a podpořili investice do automobilky.

Investice budou směřovat zejména do moderních obráběcích technologií umožňujících růst produktivity i kvality výroby.

Již v letošním roce se realizovaly i za pomoci investičních pobídek Ministerstva průmyslu a obchodu investiční projekty v objemu přes 100 mil. Kč. Ty zahrnují mimo jiné moderní frézy, obráběcí stroje a soustruhy. Bylo pořízeno i nové 3D měřící zařízení, které bude hlídat kvalitu vyrobených dílů. Významné investice směřují i do lakovny, která do budoucna již nebude závislá na kooperacích, ale naopak bude moci přijímat externí zakázky. Byly nakoupeny i nové tahače a podvalníky pro rozvoz komponentů, které budou základem tzv. milk-run systému, tzn. dopravy materiálu na výrobní pracoviště vláčky.

Ke kapitalizaci ekonomický ředitel TATRA TRUCKS Radek Strouhal podotýká: „Tento krok akcionářů je pro nás velmi důležitý nejen jako důkaz, že to s rozvojem společnosti myslí opravdu vážně, ale zároveň dojde k výraznému ozdravení bilance společnosti, posílení podílu vlastních zdrojů na celkových aktivech společnosti. Očekávám, že spolupracující banky na tento krok zareagují velmi pozitivně a povede to k dalšímu snížení úrokových marží na provozních úvěrech na úrovně, které budou odpovídat výrazně zlepšenému ratingu společnosti. TATRA TRUCKS a.s. se tímto stává kapitálově silnou společností a váženým finančním partnerem, což jí v minulosti bohužel výrazně chybělo."

Za akcionáře komentuje rozhodnutí valné hromady navýšit základní kapitál René Matera: „Spolu s Jaroslavem Strnadem vnímáme nutnost zvýšení vlastního kapitálu a posílení kapitálové přiměřenosti TATRA TRUCKS. Dáváme tím najevo našim partnerům – dodavatelům, zákazníkům i finančním institucím – že jsme finančně silnou společností a že akcionáři mají plnou důvěru v restrukturalizační proces."

Zvýšení základního kapitálu je jasným důkazem vlastnické strategie, že do Tatry mají přicházet zdroje pro její další rozvoj. Jedná se o zásadní rozdíl oproti předchozím vlastníkům, kteří z ní zdroje spíše odebírali.

O TATRA TRUCKS a.s.

Tržby TATRA TRUCKS a.s. za rok 2013 byly ve výši 2,6 mld. Kč. Výsledky jsou součtem za činnost společností Tatra a.s. v období do exekuce a současné společnosti TATRA TRUCKS a.s., která převzala aktivity společnosti Tatra a.s. v rámci exekuce 15. 3. 2013. V roce 2013 se TATRA TRUCKS a.s. podařilo vyrobit 763 kompletních vozidel (nejvíce od roku 2008) a prodala 722 vozidel. Pro rok 2014 plánuje společnost vyrobit a prodat 840 vozidel.

Zlepšujícím se hospodářským ukazatelům TATRA TRUCKS odpovídá i rostoucí rating spolehlivosti. Rating mezinárodní agentury Coface hodnotí TATRA TRUCKS a.s. známkou 6 bodů z 10 maximálně možných, což značí nízkou úroveň rizika úvěrového selhání partnera a zároveň doporučuje pro dodavatele maximální otevřený kredit na 1 dodavatele v objemu 2,5 mil EUR při splatnosti 60 dní. Ještě před rokem byla přitom Tatra hodnocena jako partner velmi vysokým rizikem s doporučením plateb za materiál dopředu.

Tiskový servis TATRA TRUCKS a.s.

Andrej Čírtek
Tiskový mluvčí TATRA TRUCKS a.s.

TATRA TRUCKS a.s.
Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice, Česká republika
mob.: +420 602 494 208, tel.: +420 225 113 361
e-mail: andrej.cirtek@tatra.cz; web: tatra.cz