TATRA TRUCKS a.s. u příležitosti 80. výročí své ochranné známky představila nové diagnostické centrum

09.09.2015

V úterý 8. 9. 2015 bylo v areálu společnosti TATRA TRUCKS a.s. slavnostně představeno nové moderní pracoviště diagnostiky vozidel. Jedná se o první zcela novou provozní část společnosti po jejím převzetí novými majiteli v rámci probíhající restrukturalizace.

Slavnostní otevření nového pracoviště proběhlo za účasti akcionářů společnosti, jejího vedení, partnerů a dalších významných osobností.

„Tuto událost vnímáme jako jakýsi symbolický milník, kterým etapa záchrany podniku přechází v etapu budování. Současně tak vysíláme signál, že se restrukturalizace výrobce vozidel TATRA daří a jsou připraveny další postupné kroky k jeho dalšímu rozvoji," říká Petr Karásek, generální ředitel společnosti TATRA TRUCKS.

Nové moderní pracoviště diagnostiky vozidel, kterým je zakončena výrobní fáze, je jedna z nejdůležitějších součástí procesu výroby vozidla, a to s ohledem na jeho správné seřízení, nastavení a kontrolu před vyjetím do provozu a předáním zákazníkům. Celková hodnota investice, jejíž realizace proběhla za rekordních 6 měsíců, činila 40 milionů korun a jedná se o jednu z nejvýznamnějších investic, která byla v poslední době v areálu Tatry v Kopřivnici uskutečněna. Společně s několika dalšími projekty, které jsou uváděny do provozu od prosince loňského roku, jde o největší rozvojové investice v podniku za posledních mnoho let.

O den později, 9. 9., si společnost připomene 80. výročí vzniku ochranné známky „TATRA v kruhu". I když se toto legendární označení užívalo k označování výrobků kopřivnické automobilky standardně již od roku 1919 a ve 20. letech minulého století se stalo i součástí její obchodní firmy, nebylo registrováno jako ochranná známka. K registraci kombinované obchodní známky často označované jako „TATRA v kruhu" došlo až 9. 9. 1935, čímž se navázalo na registraci slovní verze označení TATRA, ke které došlo již o rok dříve.

O TATRA TRUCKS a.s.

Akciová společnost TATRA TRUCKS vlastní světoznámou kopřivnickou automobilku od března 2013, kdy získala podnik v dražbě kvůli nesplácení dluhů bývalým vlastníkem TATRA a.s. Novým vlastníkům (čeští podnikatelé Jaroslav Strnad a René Matera) a jejich manažerům se podařilo v první polovině roku 2013 obnovit výrobu a získat zpět důvěru bank, subdodavatelů i zákazníků. Nyní podnik pod českými majiteli prochází úspěšnou restrukturalizací.

K 31. 12. 2014 zaměstnávala TATRA TRUCKS 845 kmenových zaměstnanců v mateřské společnosti a necelých 500 ve dvou dceřiných společnostech zaměřených zejména na slévárenství a kovárenství. V roce 2014 dosáhly tržby 3,7 miliardy Kč a společnost prodala 850 a vyrobila 821 vozidel. Produktivita práce z přidané hodnoty stoupla meziročně o 66 procent. Na konci roku 2014 byl zahájen prodej nové generace vozů Phoenix EURO 6.

Tiskový servis TATRA TRUCKS a.s.

Andrej Čírtek
Tiskový mluvčí TATRA TRUCKS a.s.

TATRA TRUCKS a.s.
Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice, Česká republika
mob.: +420 602 494 208, tel.: +420 225 113 361
e-mail: andrej.cirtek@tatra.cz; web: tatra.cz