TATRA TRUCKS v roce 2016 vyrobila 1326 vozidel Výroba meziročně vzrostla o 56 procent

04.01.2017

Automobilka TATRA TRUCKS v roce 2016 vyrobila celkem 1326 vozidel, všechna vyrobená vozidla jsou zároveň prodaná.

Poprvé od roku 2008 tak kopřivnická automobilka překročila symbolický výrobní milník 1000 vozidel a meziročně dokázala zvýšit výrobu o více než 50 procent. „Dokázali jsme zákazníkům z celého světa, že jsme schopni splnit jejich poptávku po unikátních tatrováckých vozidlech a podvozcích,“ uvádí generální ředitel podniku Martin Bednarz. Výroba v Tatře probíhala až do posledních pracovních dnů roku; poslední desítky vozidel se montovaly v týdnu mezi Vánoci a Silvestrem.

Výsledků automobilky za rok 2016 si váží i oba její vlastníci: Jaroslav Strnad a René Matera. Většinový akcionář TATRA TRUCKS Jaroslav Strnad uvádí: „Obrovský dík můj i Reného Matery patří nejen celému týmu vedení společnosti TATRA TRUCKS, ale zejména všem jejím zaměstnancům za veškeré jejich vynaložené úsilí, a to zejména v posledních týdnech a měsících.“

Výrobní i prodejní cíl TATRA TRUCKS pro rok 2017 je 1700 vozidel. Dlouhodobě považuje společnost za reálné dodávat na světový trh cca 2000 vozidel ročně v segmentu speciálních užitkových automobilů a podvozků pro různé nástavby, u kterých je požadavek na vysokou odolnost a průchodivost terénem.

Růstu výroby bude odpovídat i výrazný meziroční nárůst tržeb podniku. „Vzroste i EBITDA, která za rok 2016 bude atakovat hranici půl miliardy Kč,“ uvádí ekonomický ředitel Radek Strouhal.

Předseda představenstva Petr Rusek komentuje očekávání pro rok 2017: „Vzhledem k očekávanému vývoji evropské ekonomiky bude růst v roce 2017 daleko náročnější než v posledních dvou letech. Tatra k němu ale má díky specifickému produktu a vysoké diverzifikaci trhů dobré předpoklady.“

 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE O TATRA TRUCKS

Podrobnosti k navýšení výroby, personalistika a inovace v roce 2016

Organizace výroby, která dosáhla tak vynikajícího výsledku, probíhala pod taktovkou výrobního ředitele Pavla Jurečky. Nárůst vyprodukovaných vozidel o více než polovinu by byl nemožný bez intenzivní práce se subdodavateli, kterou měl na starosti ředitel nákupu Martin Šustek. Konečný počet 1326 tatrovek je však zejména důkazem vysokého nasazení a motivace stovek pracovníků výroby zvláště v posledních měsících a týdnech roku.

Předseda představenstva Petr Rusek k tomu dodává: "Lví podíl na tom, že TATRA zvládla v roce 2016 dostát výrobně svým obchodním závazkům, má ředitel nákupu Martin Šustek. Jeho úsek prošel v roce 2016 totální rekonstrukci a jeho týmu se podařilo zkoordinovat všechny dodavatele tak, aby TATRA TRUCKS měla všechny své vozy z čeho vyrobit. Takto příznivá situace v dodávkách materiálu byla za posledních pět let naprosto nevídaná."

Ke zvýšení výroby došlo v mimořádně složitých personálních podmínkách. TATRA TRUCKS v průběhu roku přijala přes 350 nových zaměstnanců, vesměs do technických profesí. „Jednalo se o náročný úkol, protože u nás se nevyrábí masové série, ale unikátní vozidla. I dělník na lince musí být kvalifikovaný specialista,“ říká personální ředitelka Kateřina Nogolová. Počet zaměstnanců podniku tak dosáhl počtu 1350 osob, z toho 650 připadá na výrobu.

Řady zaměstnanců rozšířilo i více než deset nových talentovaných konstruktérů, kteří jsou čerstvými absolventy vysokých škol. Čerstvé posily jsou třeba, protože z konstrukčního hlediska znamená speciální nesériová výroba každodenní vývoj a inovace. Technický ředitel Radomír Smolka uvádí některé z nich: „V roce 2016 jsme začali zákazníkům nabízet vozidla vybavená kotoučovými brzdami, modernizací prošla i originální tatrovácká kabina pro vozidla řady TATRA FORCE.“

Investice, projekty a vývoj

V průběhu roku 2016 se v podniku realizovaly investice v hodnotě 400 miliónů Kč, které vesměs směřovaly do výroby. Jednalo se o frézky, obráběcí stroje, vybavení lakovny i montážní linky. Tatra ale neinvestuje jen do výroby, ale i do vývoje a zkušebnictví; do těchto dvou oblastí směrovalo v posledních třech letech přes 100 miliónů Kč, a to z vlastních prostředků společnosti i z dotací. Zatímco počet zaměstnanců by se v roce 2017 výrazně zvyšovat neměl, stamiliónové investice do strojního vybavení budou pokračovat. Generální ředitel Martin Bednarz to komentuje: „Personální kapacita Tatry je nyní dostatečná pro výrobu cca 2000 vozidel ve dvousměnném provozu, je třeba ale investovat do výrobních technologií, a to včetně částečné robotizace některých částí výroby.“

V plánu je i celková rekonstrukce středního traktu podniku, ve kterém se nachází finální montážní linka a další klíčové provozy a do kterého se od 80. let minulého století ve větší míře neinvestovalo. Závod Tatry by se tak i vzhledově proměnil v moderní průmyslový podnik. Realizace projektu záleží na rozhodnutí o dotačním spolufinancování z evropských fondů, ke kterému by mělo dojít v nejbližších měsících.

Dalším významným projektem, jehož realizace by měla začít v roce 2017, je výstavba nového tatrováckého muzea v historicky cenném objektu bývalé slévárny, která má projít náročnou rekonstrukcí. Ekonomický ředitel Radek Strouhal, který projekt za Tatru manažersky zastřešuje, uvádí: „Ve spolupráci s Moravskoslezským krajem jako strategickým partnerem, městem Kopřivnice i Národním technickým muzeem chceme, aby v roce 2019 bylo v Kopřivnici otevřeno nové muzeum na světové úrovni, které se spolu s již existujícím muzeem stane vyhledávaným cílem turistů a automobilových fajnšmekrů.“

Obchodní úspěchy Tatry za rok 2016

Společnost TATRA TRUCKS nejen že zvyšuje výrobu vozidel, ale také se jí daří rozšiřovat okruh zákazníků. V současnosti se bez nadsázky dá říci, že TATRA TRUCKS dodává vozidla na všechny obydlené kontinenty a do všech podnebných pásem. Důležitou skutečností je, že obchodní strategie společnosti TATRA TRUCKS je široce diverzifikovaná nejenom geograficky, kdy menší série či dokonce jednotlivé unikátní speciály jsou dodávány do desítek zemí, ale také segmentově – od těžebních velkoobjemových nákladních vozidel, přes zemědělské speciály až po např. hasičská vozidla. Z hlediska rozdělení výroby mezi vojenský a civilní sektor je letošní poměr přibližně 68:32.

Nejvýznamnějším trhem zůstává domácí česko-slovenský s více než 435 vozy, druhá v pořadí je Indie s odbytem 334 vozidel. Na třetím místě se umístily společně dva nové trhy – Egypt a Jordánsko, do každé z těchto zemí se letos vyvezlo 130 tatrovek. Zajímavý objem vozidel, 76 vozidel, byl dodán do Brazílie. „Egypt a Jordánsko představují nové a atraktivní trhy, na které jsme letos vstoupili. Dnes tam dodáváme produkci v segmentu defence, ale na ní v budoucnu chceme navázat i dodávkou vozidel pro civilní sektor,“ uvádí obchodní ředitel David Pipal.

Velmi slibně se jeví růst prodejů civilní řady, kdy vlajková loď – model Tatra Phoenix – meziročně stoupl o 65 procent. Tato modelová řada vybavená většinou motory splňujícími emisní normu Euro 6 je určená zejména pro vyspělé západní trhy. Tatra se s tímto modelem nejenom úspěšně uchytila na domácích trzích, ale expanduje i do Rakouska, Německa, Norska či Nizozemí. Co se týče výroby pro segment defence, TATRA TRUCKS zpravidla dodává podvozek, na který si odběratel vybere nástavbu dle svých potřeb.

Velmi zajímavé jsou také OEM projekty, kdy automobilka dodává na trh tzv. CKD sady, v nichž je vozidlo rozložené na prvky přepravitelné kontejnery, které jsou následně smontovány u zákazníka. Nejvýznamnější OEM projekt má Tatra v Indii, na tamním trhu probíhá montáž v indickém státním podniku BEML. David Pipal to komentuje: „Překonali jsme první metu – prokázat našim partnerům a zákazníkům, že Tatra opět prosperuje. Nyní zákazníkům ukazujeme, že díky Tatře a jejím unikátním užitným vlastnostem můžou zvyšovat svoji prosperitu i oni. Tatra je dostane dál.“

TATRA TRUCKS také pokračuje v tradiční spolupráci s českou armádou, která se týká zejména dodávek středních nákladních vozidel Tatra Tactic (dříve T810). David Pipal, obchodní ředitel TATRA TRUCKS, k tomu říká: „Armáda ČR je tradiční a referenční zákazník, kterého si velmi vážíme.“

 

O TATRA TRUCKS a.s.

Akciová společnost TATRA TRUCKS převzala v roce 2013 světoznámou kopřivnickou automobilku, která po změně vlastnické struktury prošla úspěšnou restrukturalizací. Kromě standardizovaných modelových řad vyrábí i speciální nákladní vozidla na míru požadavkům zákazníka. Osmdesát procent produkce automobilky je určeno k exportu. Automobilka TATRA TRUCKS zaměstnává 1300 kmenových zaměstnanců a dalších více než 600 pracuje v dceřiném podniku TATRA METALURGIE zaměřeném zejména na slévárenství a kovárenství. Obrat TATRA TRUCKS za rok 2015 byl 3,7 miliardy Kč, zisk před zdaněním byl 400 miliónů Kč. Za rok 2016 TATRA TRUCKS vyrobila více než 1300 vozidel, meziročně vzrostla výroba o 30 procent.

Tiskový servis TATRA TRUCKS a.s.

Andrej Čírtek
Tiskový mluvčí TATRA TRUCKS a.s.

TATRA TRUCKS a.s.
Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice, Česká republika
mob.: +420 602 494 208+420 602 494 208 , tel.: +420 225 113 361+420 225 113 361
e-mail: andrej.cirtek@tatra.cz; web: tatra.cz