Tatra Trucks v roce 2022 vyrobila více vozů než předloni a dosáhla vyšších tržeb, než plánovala

02.02.2023

Automobilce Tatra Trucks se v roce 2022 dařilo, což se promítlo do počtu 1326 vyrobených a prodaných vozů a překonání předpokládaných tržeb. Automobilka také v minulém roce pokračovala v plnění klíčových kontraktů a zahájila vývoj nových generací automobilů svých stěžejních modelových řad i systémů alternativních pohonů. Tyto procesy se zásadním způsobem promítnou do její produkce v následujících letech.

Za rok 2022 kopřivnická automobilka TATRA TRUCKS dosáhla tržeb ve výši 7,12 miliardy korun, což je o 10 procent více, než plánovala. Zákazníkům v různých segmentech dodala 1326 automobilů, což je více než v letech předchozích a tento počet je potvrzením trendu postupného zvětšování objemu produkce. Pro tento rok TATRA TRUCKS plánuje další navýšení výroby, pokud se záměr zdaří, dostane se automobilka na rekordní čísla v novodobé historii.

TATRA TRUCKS dlouhodobě rozvíjí svou produkci pro všechna odvětví, kde se uplatňují plněpohonné střední a těžké nákladní automobily, přičemž se snaží udržovat rovnováhu objemu výroby pro civilní a obranný sektor. Největší část z celkem 1326 dodaných nákladních automobilů za minulý rok putovala na tuzemský trh. Necelou polovinu z celkové produkce tvořila vozidla pro civilní segmenty, jako jsou stavebnictví, těžební průmysl, komunální služby, zemědělství atd., a také pro zákazníky v oblasti hasičských a záchranných složek. V minulém roce mírně převážila produkce nákladních vozů pro obranný segment, především vzhledem k mezinárodní bezpečnostní situaci a potřebám české armády.
„Poslední roky byly pro naši společnost úspěšné a chceme v tom pokračovat i v roce 2023. V minulém roce jsme pracovali na řadě zakázek, k největším patřily ty, jež spadají do obranného a záchranářského sektoru. Šlo hlavně o logistická vozidla na přepravu nákladů a osob pro českou a belgickou armádu, ale také například hasičské speciály pro německý trh," upřesnil Pavel Lazar, generální ředitel a předseda představenstva společnosti TATRA TRUCKS.

TATRA TRUCKS v minulém roce začala ve spolupráci se společností DAF Trucks a dalším kopřivnickým podnikem TATRA Defence Vehicle (TDV) dodávat automobily v rámci objednávky na téměř 900 logistických vozidel pro belgickou armádu. Tento kontrakt tři partnerské firmy získaly v rámci výběrového řízení o rok dříve. Belgická zakázka představuje pro TATRA TRUCKS i TDV průlomový projekt, je to totiž poprvé, kdy se v tak velkém měřítku prosadily na území západoevropských členů NATO, kde je silná konkurence místních výrobců.

V druhé polovině roku 2022 byly také velmi důležité objednávky na téměř tři stovky přepravních automobilů TATRA pro českou armádu, které Ministerstvo obrany ČR objednalo prostřednictvím urgentního způsobu zadání v souvislosti se zhoršenou bezpečností situací. „Dokázali jsme na požadavky ministerstva velmi pružně zareagovat a do konce roku 2022 jsme dodali na dvě stě nákladních automobilů v souladu se smlouvami ze srpna a září. Plnění smluv pokračuje i letos, armádě dodáme další desítky tatrovek, stejně tak i příští rok," vysvětlil Petr Hendrych, obchodní ředitel a místopředseda představenstva TATRA TRUCKS.

Velmi významné z hlediska pronikání na západoevropské trhy jsou i zakázky na hasičské speciály určené pro Německo. V minulém roce automobilka splnila dodávku 46 hasičských vozidel TATRA s nástavbami od českého výrobce THT Polička pro hasičské jednotky spolkové země Braniborsko. Loni také zahájila ve spolupráci s firmou Rosenbauer výrobu 77 hasičských automobilů TATRA pro německý Bundeswehr. Dodávky těchto vozidel budou pokračovat i letos. Loni firma vyrobila také první vozidla TATRA určená pro nové mobilní 3D radary typu MADR české armády a dále pro speciální systémy elektronického rušení STARKOM nebo podvozky 6x6 určené pro obrněná vozidla TITUS, které si česká armáda rovněž objednala.

Loňský rok se nesl i ve znamení důležitých událostí. TATRA TRUCKS například vyrobila jubilejní nákladní vůz s pořadovým číslem 10 000 od převzetí automobilky současnými českými vlastníky v roce 2013. Jeho dokončení doprovodil slavnostní akt za účasti pozvaných osobností a velkého zájmu médií. Automobilka také v září otevřela nové servisní a školicí centrum v Kopřivnici, které výrazně napomohlo zkvalitnění služeb pro zákazníky i obchodní partnery TATRA TRUCKS.

Kopřivnická společnost ale také samozřejmě myslí na budoucnost. V minulém roce se kupříkladu rozběhl projekt vývoje nákladního automobilu s vodíkovými palivovými články. „Na projektu spolupracujeme s několika našimi partnery, přičemž v minulém roce jsme připravili koncepci vozu a letos pracujeme na stavbě prototypu. Ten by měl být připraven na instalaci palivových článků v polovině letošního roku," sdělil Radomír Smolka, ředitel výzkumu a vývoje společnosti TATRA TRUCKS.

„Pracujeme také na hybridním voze s motorem TATRA a generátorem nebo na bateriovém vozidle se spalovacím motorem v roli range extenderu a ve spolupráci s ČVUT také na motoru TATRA spalujícím vodík," doplnil Radomír Smolka. TATRA TRUCKS pokračuje rovněž ve vývoji nových generací svých standardních modelů. V loňském roce například již začaly zkoušky prototypů nové generace modelové řady TATRA Force. Konstruktéři automobilky také od loňského roku pracují na nové generaci modelové řady TATRA Phoenix. Obě novinky by se mohly dostat do sériové výroby v roce 2024 či 2025.

Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu projektů a objemu výroby TATRA TRUCKS loni hledala nové zaměstnance, a i na tomto poli byla úspěšná. „Společně s partnerskými společnostmi z holdingu Czechoslovak Group a Promet Group jsme spustili náborovou kampaň TATRA hledá 500 zaměstnanců. V jejím průběhu se podařilo získat více než 570 nových zaměstnanců pro Tatru i další spolupracující firmy v kopřivnickém průmyslovém areálu," řekla personální ředitelka Natálie Linhartová. Minulý rok ale také přinesl komplikace a těžkosti zapříčiněné vnějšími faktory. Jednak to byly dozvuky pandemické krize u některých subdodavatelů, ale především zhoršení bezpečnostní situace v souvislosti s konfliktem na Ukrajině. Ten měl negativní vliv na stabilitu některých dodávek od obchodních partnerů a dodavatelů komponent, především se však promítl do nárůstu cen energií, materiálů a také jednotlivých vstupních položek výrobních procesů.

Vedle rozvíjení svých podnikatelských aktivit se TATRA TRUCKS loni soustředila i na start projektu ESG (Environmental, Social, Governance), tedy na moderní způsob fungování a vedení firmy v rámci udržitelnosti a odpovědnosti vůči životnímu prostředí a společnosti. „Oceněním tohoto projektu je zařazení Tatry mezi TOP 10 českých firem v rámci ESG Ratingu, který sestavila Asociace společenské odpovědnosti. Naše společnost v listopadu získala ještě další dvě společenská ocenění. Ta rovněž odrážejí naši společenskou angažovanost i zájem o naše okolí a stejně tak péči o historické dědictví spojené s naší více než 170letou existencí," informoval marketingový ředitel automobilky Kamil Košťál. Konkrétně šlo o Cenu generální ředitelky Národního památkového ústavu za záchranu motorového železničního vozu Slovenská strela a Cenu hejtmana Moravskoslezského kraje za činnost automobilky ve prospěch obyvatel kraje a projekty zlepšující život v regionu nad rámec běžných povinností podnikatelských subjektů.

O TATRA TRUCKS a.s.

Akciová společnost TATRA TRUCKS převzala v roce 2013 světoznámou značku a kopřivnickou automobilku, která po změně vlastnické struktury prošla úspěšnou restrukturalizací. Kromě standardizovaných modelových řad vyrábí i speciální nákladní vozidla na míru požadavkům zákazníka. Velmi důležité jsou domácí trhy v Česku a na Slovensku, velká část produkce automobilky je určena na export do desítek zemí světa. Automobilka TATRA TRUCKS a.s. zaměstnává více než 1400 lidí a dalších více než 700 pracuje v dceřiném podniku TATRA Metalurgie a.s. zaměřeném zejména na slévárenství a kovárenství. Akcionáři automobilky TATRA TRUCKS jsou průmyslově-technologický holding Czechoslovak Group a skupina Promet Group.

Tiskový servis TATRA TRUCKS a.s.

Andrej Čírtek
Tiskový mluvčí TATRA TRUCKS a.s.

TATRA TRUCKS a.s.
Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice, Česká republika
mob.: +602 494 208, tel.: +420 225 113 361
e-mail: andrej.cirtek@TATRA.cz