Výroba kompletních vozidel TATRA v roce 2013 nejvyšší za posledních pět let

23.01.2014

Společnost TATRA Trucks a.s. vyrobila v roce 2013 celkem 763 kompletních vozidel, což je nejvíce od roku 2008. Za dané období jich prodala 722, z toho přibližně dvě třetiny exportovala.

Kopřivnická Tatra, jedna z nejstarších světových automobilek, si sáhla koncem roku 2012 na samé dno. Výroba stála kvůli problémům s provozním financováním, většina zaměstnanců byla doma. Na záchraně Tatry se dohodla dvojice zkušených českých průmyslových podnikatelů: Jaroslav Strnad a René Matera. Vlastníkům a jejich klíčovým manažerům, a to předsedovi představenstva Petru Ruskovi odpovědnému za obchod a místopředsedovi představenstva Radku Strouhalovi odpovědnému za finance, se podařilo v první polovině roku 2013 obnovit výrobu a získat zpět elementární důvěru bank i postupně obnovovat důvěru dodavatelů.

K 1. říjnu 2013 nastoupil do funkce generálního ředitele TATRA TRUCKS a.s. zkušený krizový manažer Petr Karásek, který před svým jmenováním společně s dalšími odborníky připravil strategii stabilizace a dalšího rozvoje podniku. Pod jeho vedením probíhá již čtvrtý měsíc ve společnosti TATRA TRUCKS a.s. schválený plán restrukturalizace, v rámci kterého již společnost zeštíhlila o více než 100 pracovních pozic; k 1. 1. 2014 zaměstnává 952 zaměstnanců v mateřské společnosti a necelých 600 v dceřiných společnostech kovárně Taforge a.s. a slévárně Tafonco a.s.

Prodejně byl loňský rok mimořádně úspěšný zejména z pohledu odbytu hasičských vozidel, kdy se jich oproti letům předcházejícím prodalo dva až třikrát více. Pozornost si rovněž zaslouží segment zemědělství, kde vzrostl zájem o vozidla značky TATRA v souvislosti s novinkou společnosti – agrotahačem. Na přelomu roku 2013/2014 začala TATRA TRUCKS a.s. s přípravou expedice první dodávky vozidel z kontraktu na celkem 750 vozů pro Střední východ. Mezi prodejně nejsilnější segmenty pak patřilo tradičně stavebnictví a vojenský segment. Portfolio dodávek do zbývajících segmentů společnosti, tedy segmentu těžby surovin, těžby ropy a plynu, komunálních služeb, lesnictví a zemědělství bylo rozloženo rovnoměrně.

Celkové předběžné tržby za rok 2013 dosáhly výše 2,99 miliard korun. Výsledek je součtem za činnost společností Tatra a.s. v období do exekuce a současné společnosti TATRA TRUCKS a.s., která aktivity podniku Tatra a.s. převzala po exekuční dražbě 15. 3. 2013.

Na rok 2014 společnost plánuje prodej 760 vozidel, přičemž hlavní úsilí pokračujícího restrukturalizačního plánu bude upřeno zejména na zefektivnění vnitřních procesů a zvýšení stupně unifikace výrobkového portfolia orientovaného na specifická provedení jak pro civilní, tak pro vojenské segmenty. Vzhledem k probíhající restrukturalizaci zaměřené na ekonomickou výkonnost nemůže společnost v současnosti plánovat navýšení objemu mezd. V úvahu pro rok 2014 však přichází úprava struktury mezd směřující k vyšší motivaci zaměstnanců za účelem zvýšení produktivity, výkonnosti a kvality práce. Největší potenciál dalších možných zlepšení činnosti společnosti vidí management nejen v postupném vylepšování spolupráce se svými dodavateli, ale zejména ve svých zaměstnancích.