Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje


Země (lokalita): ČR – Ústecký kraj

HZS Ústeckého kraje využívá vozidla zn. TATRA k dopravě sil a prostředků při řešení záchranných a likvidačních prací u mimořádných událostí.

V současnosti hasiči disponují 41 ks podvozků zn. TATRA, které jsou osazeny čtyřmi typy nástaveb (CAS – cisternová automobilová stříkačka, AZ 37- automobilový žebřík, AP 27- automobilová plošina, AJ 14 – automobilový jeřáb). Konstrukční a technologické možnosti vozidla umožňují plnit svojí vysokou průchodností nejnáročnější úkoly v terénu i za nepříznivých klimatických podmínek. Mezi kladné vlastnosti lze navíc zařadit i dostupnost náhradní dílů a bezproblémový servis po celém kraji za náklady srovnatelné s ostatními značkami.

plk.Mgr. Martin Laníček
vrchní rada, náměstek ředitele HZS Ústeckého kraje pro úsek IZS a OPŘ