JSW Australia Pty Ltd


Země (lokalita): Austrálie

Chtěli bychom vyjádřit svou vděčnost Larrymu Gillovi a všem jeho zaměstnancům za mimořádnou podporu a služby, které poskytovali v průběhu uplynulých 12 měsíců společnosti JSW Australia při zavádění hákových nakladačů TATRA do vozového parku naší firmy.

Generální ředitel JSW Jeff Branson rozpoznal potenciál, který by tyto vozy mohly mít v oblasti snižování nákladů a bezpečnějšího pracovního prostředí.

Někdy před 12 měsíci jsem společně s Johnem Kennedym kontaktoval Larryho Gilla, abychom ho požádali o radu ohledně vývoje terénního hákového nakladače, který by byl vhodný pro průmyslové odvětví a prostředí, v němž působíme. Před touto inovací měla společnost JSW až 5 obslužných nákladních vozů, které měly na starost jednu vrtnou soupravu. Jednalo se především o:

 • cisternu,
 • servisní vozidlo,
 • vozidlo pro přepravu vrtných tyčí,
 • pomocné vozidlo s kompresorem,
 • pomocné vozidlo s čerpadlem na bahno.

Po několika úvodních rozhovorech navrhl Larry společnosti JSW, aby se podívala na terénní vůz TATRA v provedení 8x8, jelikož se výbava tohoto nákladního vozu lépe hodí do prostředí, v němž společnost JSW nejvíce pracuje. Projednali jsme původní koncepci, která představovala několik modulů, jež by nahradily stávajících pět vozidel, které jsou zapotřebí pro obsluhu vrtné soupravy.

Larry informoval JSW, že Tatra Off-Road Trucks je schopna zajistit kompletní konstrukci a výrobu všech požadovaných modulů prostřednictvím externích výrobců v České republice.

V další konstrukční fázi přiletěli klíčoví zástupci a konstruktéři z České republiky do Austrálie, aby společně s JSW probrali konstrukční nároky a požadavky prostředí, v němž JSW bude tyto moduly provozovat.

Původně objednala společnost JSW tři vozy TATRA 8x8 s pěti účelovými a pomocnými moduly na každé vozidlo. Poté, co společnost JSW převzala první vozidlo TATRA, uvedl jej Larry kompletně do provozu a poskytl servis. Společnost JSW mohla tedy pokračovat ve své činnosti.

Po fantastickém úspěchu prvních vozidel TATRA se JSW rozhodla objednat další tři hákové nakladače a moduly, které by doplnily zbytek flotily obsluhující vrtnou soupravu na vodu.

Společnost JSW je první australskou vrtnou společností, která využívá tuto inovativní koncepci. Zejména je uplatňována v naší divizi Water Well u různých zákazníků, a to včetně společnosti Rio Tinto.

Hákový nakladač TATRA 8x8 byl navržen tak, aby rychle a efektivně manipuloval s jednotlivými moduly, čímž jsme odstranili nutnost mít na daném místě pro splnění téhož úkolu několik nákladních vozidel.  Dodaný hákový nakladač je vybaven hydraulickou rukou, servisním, cisternovým a plošinovým modulem. Některé významné výhody, které tato konstrukce nabízí, jsou uvedeny níže.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VÝHODY

 • Jediné nákladní vozidlo, které zabezpečí všechny aspekty vrtných činností včetně obsluhy (palivo a lubrikanty), cisterny, přepravy tyčí, podpůrných plošin apod.
 • Moduly je možno nechat v místě vrtu, čímž se sníží počet aut v místě dobývání, zejména pak v blízkosti velmi frekventovaných a přeplněných míst jako jsou důlní rampy a cesty s hustou přepravou. Tímto se sníží i možnost vzájemného střetu vozidel a společný provoz s přepravními vozidly.
 • Vysokokapacitní moduly zajišťují dodání vybavení a je možné je provozovat po několik dnů, aniž by bylo nutné doplňovat provozní kapaliny.
 • Nižší náklady: opravy, údržba i náhradní díly se týkají pouze jednotlivých položek, nikoli skupin.
 • Cisternový modul může být využíván pro odprašnění ovzduší v místě, kde probíhají vrtné práce, čímž se minimalizuje vystavení lidí potenciálně nebezpečným polétavým částicím.
 • Provedení 8x8 je zárukou toho, že je vozidlo vhodné pro jakýkoliv terén. Při špatném počasí umožňuje rovněž bezpečný provoz na vozovkách v okolí dolu.
 • Vozidlo nabízí maximální využití technologie místo toho, aby vám v pohotovosti u dolu „efektivně“ vaše investice stály (např. cisterna u dolu).
 • Jelikož lze všechny moduly složit předem na zem, není nutno pracovat ve výšce.
 • Na rozdíl od provozování několika různých těžkých vozidel na daném místě nemusí zaměstnanci v tomto případě absolvovat velký počet školení.

Je nemožné, abychom Larrymu a zaměstnancům Tatra Off Road Trucks dostatečně poděkovali za jejich podporu - od koncepce, přes konstrukci, dodání až po uvedení těchto vozidel do provozu.

Přejeme Larrymu a všem zaměstnancům Tatra Off Road Trucks do budoucna vše nejlepší a těšíme se na jejich další podporu.

Tim Westcott
generální manažer divize Water Well