SKANSKA a.s. - Divize Železniční stavitelství, Závod Čechy, stř. 0700


Země (lokalita): Česká republika

Společnost Skanska a.s., divize Železniční stavitelství se prioritně zabývá výstavbou, rekonstrukcí a údržbou železniční dopravní cesty. Pro tyto činnosti využívá nákladní vozidla značky Tatra a to převážně sklápěče v konfiguraci pohonu 6x6 a podvozky, které slouží jako nosiče různých nástaveb (autojeřáby, autobagry, apod.).

Uvedená vozidla jsou v případech, kdy při realizaci liniových staveb není možné budovat přístupové cesty z časových, prostorových či finančních důvodů, nenahraditelná.

K hlavním výhodám uvedených vozidel patří vynikající průchodnost terénem, nízko uložené těžiště přispívající k větší bezpečnosti, dobrý poměr užitečné hmotnosti k celkové hmotnosti, příznivé vnější rozměry umožňující nakládat vozidla pod trakčním vedením a celkově vysoká spolehlivost a nízká provozní náročnost.

Vzhledem k dlouholetým zkušenostem s těmito vozy uvažuje vedení divize o obnově vozového parku resp. o nákupu nových vozů Tatra.

Ing. Stanislav Žaloudek
vedoucí stavebního střediska