Expedice Tatra kolem světa 2 bude v roce 2021 objevovat Afriku

04.01.2021

Přes veškeré obtíže způsobené pandemií projekt Tatra kolem světa 2 pokračuje! Na jaře odstartuje v Africe, z Džibuti do Somalilandu, poté do Etiopie, Keni, Ugandy, Tanzanie, Malawi, a následně do Zambie, Zimbabwe, Jihoafrické republiky, Botswany a Namibie.

 

V závislosti na tom, jak se bude vyvíjet celosvětová situace kolem COVID-19, projede expedice minimálně 10 zemí. Cestovatele nezastavily problémy s vynucenou přestávkou ani se složitým vyzvednutím zaparkovaných aut v Rusku. S pomocí ÚAMK dokázali získat víza, auta dopravit do přístavu v Petrohradě. A odkud už Tatra lodí směřuje do Afriky. Aktuálně expedice dolaďuje svůj itinerář cesty. Původní plán procestovat Jižní Ameriku se uskuteční až v roce 2022."

Bylo jasné, že pojedeme dál, jen nebylo jasné, zda projedeme dle upraveného plánu Asií do Vladivostoku. Několik posledních týdnů celý náš tým shromažďoval všechny dostupné informace, abychom se mohli zodpovědně rozhodnout, kudy se naše expedice nyní vypraví. Chtěl bych poděkovat organizačnímu týmu za nasazení a partnerům, donorům, sponzorům a v neposlední řadě věrným fanouškům a veřejnosti za podporu, pokračujeme hlavně kvůli nim," popisuje aktuální situaci Marek Havlíček, zakladatel a vedoucí projektu TKS2.

Z několika různých důvěryhodných zdrojů byli organizátoři informováni, že ruské hranice budou s velkou pravděpodobností uzavřené do konce dubna 2021. Stejně tak i některé země, jako třeba Mongolsko nebo Turkmenistán avizovaly, že hranice budou uzavřené do poloviny příštího roku. V takovém případě by samozřejmě původně plánovaný březnový start nebyl možný. „Bylo jasné, že bychom museli posouvat expedici o půl roku až o rok. Nicméně cestování je o hledání možných cest. Proto jsme i my zkoušeli najít varianty, které by nám umožnily pokračovat v naší cestě dál. Víc hlav víc ví, a tak i my jsme možné varianty průběžně konzultovali se všemi našimi dočasnými členy. Nakonec jsme po společné debatě dali přednost poznávání Afriky před pravděpodobným půlročním nebo ročním posunutím expedice. A přestože to rozhodně byla razantní změna plánu, ti, kteří se samotné expedice měli účastnit, se prakticky jednomyslně shodli, že v příštím roce budeme poznávat jeden z nejpestřejších a nejdobrodružnějších kontinentů planety, a to Afriku," vysvětluje změnu plánu Marek Havlíček.

A v ten okamžik se začala pomyslná kolečka expedice znovu roztáčet. „Abychom získali aktuální informace, kontaktovali jsme organizace operující přímo v Africe. Hlavní pro nás ale byly i samotné ambasády jednotlivých afrických zemí, které chceme na naší trase navštívit. Trochu s obavami jsme oslovili Džibutské velvyslanectví v Německu. Tam nám nicméně sdělili, že jsou všechny hranice otevřené. A pak už to pokračovalo dál s ambasádami zemí: Etiopie, Keňa, Tanzanie, Uganda, Malawi, Zambie, Zimbabwe, Botswana, Namibie, JAR. Všechno proto, abychom měli co nejpřesnější informace pro vytvoření našeho plánu na rok 2021," popisuje průběh plánování cesty Lucie Vonásková, organizátorka expedice.

A tak se teď celý plán cesty kolem světa pozměnil. V roce 2021 expedice projede Afriku. Z Afriky se koncem roku 2021 přepraví Trajda (expediční T815) do Jižní Ameriky, kterou je v plánu projet v roce 2022 spolu se Střední a Severní Amerikou. V roce 2023 se přepraví auto do Vladivostoku a z východu se cestovatelé budou vracet zpátky do České republiky.

Jak se týmu TKS2 podařilo poslat auto do Afriky?
„Za pomoci našeho partnera ÚAMK se nám podařilo získat krátká víza do Ruska. A tak jsme se 10. prosince 2020 mohli vydat pro naše expediční auta. Ta nás čekala v přístavu v Astrachani, kam byla dopravena z Íránu. Následně jsme je nejkratší možnou cestou převezli do přístavu v Petrohradu. Pak nás čekalo několikadenní vyřizování formalit spojených s odesláním našeho expedičního vozu Trajdy do Afriky. Doprovodným vozem Adria, který by v Africe nebyl tolik účinný a jeho lodní převoz by stál stejně jako převoz tatrovky, jsme se vrátili zpět do Česka.

Na dálku jsme následně vyjednávali s dopravcem o termínu odplutí a o cílové destinaci. Vybírali jsme mezi Egyptem, Tanzanií, Keňou a Džibuti. A právě poslední jmenovanou jsme z mnoha praktických důvodů nakonec vybrali. Tam by měl náš expediční speciál dorazit první týden v únoru. Bude následovat pečlivá příprava a oprava vestavby vozu a následně počátkem března by se Trajda opět měla vydat na svou výpravu.

A tak teď, když konečně máme všechny důležité informace potvrzené, bychom rádi informovali veřejnost, že kola expedice se točí dál! Pokud jste někdo trpěl nedostatkem informací, tak vězte, že jsme nechtěli zbytečně způsobovat informační šum uveřejňováním nepodložených informací, které by se následně měnily. V průběhu přípravy další etapy naší expedice jsme museli překonat mnoho překážek. A protože je naším cílem podávat pravdivé informace, neměnit naše stanoviska a snažit se být v naší komunikaci co možná nejvíce transparentní, rozhodli jsme se uveřejnit náš záměr až v okamžiku jeho uskutečňování. A to je právě teď," objasňuje nastalou situaci Havlíček a k tomu dodává: „Nový itinerář Tatry kolem světa 2 v roce 2021 povede z Džibuti do Somalilandu, poté do Etiopie, Keni, Ugandy, Tanzanie, Malawi, a následně do Zambie, Zimbabwe, Jihoafrické republiky, Botswany, Namibie. "V tuto chvíli je trochu složitější přístup do Lesotha, Svazijska, Mozambiku, Angoly, Rwandy, a tak se návštěvy těchto zemí případně zařadí operativně".

Na webových stránkách www.TatraKolemSveta2.cz jsou uveřejněné možnosti, jak se stát členem expedice a společně s týmem TKS2 poznat Afriku. Svojí účastí tak lidé mohou podpořit tento unikátní projekt, který navazuje na stejnojmennou legendu konce osmdesátých let..