Hasičský záchranný sbor ČR dostane v příštích letech nové hasičské speciály na podvozcích TATRA

09.06.2022

V rámci výběrového řízení na dodávky nových cisternových automobilových stříkaček vypsaného na začátku tohoto roku byla vybrána nabídka firma KOBIT. Jejím subdodavatelem je kopřivnická automobilka TATRA TRUCKS. V příštích letech tak čeští hasiči mají dostat desítky nových hasičských speciálů TATRA s nástavbami vyrobenými v Česku.

Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR (GŘ HZS ČR) spadající pod Ministerstvo vnitra ČR v únoru tohoto roku vyhlásilo zadávací řízení na uzavření rámcové dohody o průběžných dodávkách cisternových automobilových stříkaček CAS 30 pro velkoobjemové hašení v délce dvou let. Generální ředitelství poslední den v květnu tohoto roku vyhlásilo výsledky a vítězem se stala firma KOBIT. Ta nabídla cisternové automobilové stříkačky CAS 30/9000/540 – S3VH na podvozku Tatra. Výběrového řízení se s konkrétními nabídkami zúčastnili čtyři zájemci, tři z Česka a jeden ze zahraničí.

Celkový předpokládaný objem zakázky představuje nákup až 50 vozidel CAS 30 včetně volitelného požárního příslušenství a komunikačních prostředků v průběhu dvou v ceně přesahující 392 milionů Kč bez DPH. Na dodávkách nových cisternových stříkaček se bude podílet automobilka TATRA TRUCKS. Ta pro nová vozidla vyrobí podvozkové platformy modelové řady TATRA FORCE v konfiguraci 6x6. Úspěch v nejnovějším výběrovém řízení dokazuje vysokou úroveň spolupráce firem KOBIT a TATRA TRUCKS. Obě společnosti jsou tradičními a dlouholetými partnery v oblasti vývoje a výroby vozidel pro hasiče, záchranáře a pro speciální účely.

Výsledek výběrového řízení je také potvrzením kvalit vozů TATRA a jejich velmi dobrých provozních vlastností vhodných pro hasičské a záchranářské speciály. Objednávka až 50 vozidel TATRA FORCE CAS 30 pro HZS ČR naváže na podobné zakázky z posledních let. V minulém roce totiž ve výběrovém řízení německé armády na 77 hasičských speciálů zvítězila nabídka firmy Rosenbauer s automobily typu TATRA FORCE 4x4. Navíc v roce 2020 uspěl v Německu další tradiční partner automobilky TATRA TRUCKS, společnost THT Polička, ve výběrovém řízení na dodávky 46 kusů hasičských speciálů rovněž na podvozku TATRA FORCE 4x4 pro hasičské jednotky spolkové země Braniborsko. Oba trhy, český i německý, patří mezi nejnáročnější v Evropě a působí na nich velká a kvalitní konkurence.