Kniha k významnému výročí

15.11.2017

V souvislosti s novou strategií přípravy reprezentativních publikací, a jako jeden z vrcholů oslav 120. výročí výroby automobilů se spalovacím motorem v Kopřivnici, vydává společnost TATRA TRUCKS knihu s titulem TATRA NESMRTELNÁ.

Formát, grafická úprava a členění knihy do jednotlivých kapitol odpovídá nastoupenému trendu jehož prvním reprezentantem je kniha z roku 2016 „TATRA V HLAVNÍ ROLI".

Čtenář může knihou procházet opět v několika rovinách. Tou základní je sledování jednotlivých názvů kapitol, které odráží ty nejdůležitější momenty historie výroby vozidel značek NW a TATRA jenž jsou umocněny velkoformátovými fotografiemi. Kompletní obrazový materiál (fotografie, výkresy a vizualizace) je další, o stupeň hlubší, úrovní provázející zájemce po historických momentech vývoje a výroby kopřivnických vozidel. Mnohé z fotografií a vizualizací jsou publikovány vůbec poprvé. Nejdetailnější úrovní odhalování historie vozidel NW a TATRA je potom poměrně rozsáhlý samotný text knihy.

Osobní, nákladní, speciální

Posledních téměř dvacet let je značka TATRA spojena výlučně s vývojem a výrobou nákladních vozidel, proto je především tomuto segmentu automobilové výroby v nové knize věnovaná zvýšená pozornost.
Pečlivý čtenář v textech jednotlivých kapitol jistě odhalí celou řadu zajímavých, někdy dokonce zákulisních, informací a to nejen z vlastní konstrukce a výroby, ale též z oblasti společenského zařazení automobilky v různých dobách tří století. Ano, od devatenáctého, kdy vznikla. Přes dvacáté, tvořící těžiště historie výroby vozidel TATRA, až po dvacáté první v němž se automobilka vydala novou, moderní cestou.

Závěr první dekády nového tisíciletí přinesl automobilce kvalitativně nový vůz a posléze též kvalitativně nové obchodní, ekonomické a společenské vztahy. Nabídka nákladních vozidel TATRA se postupně rozvětvila do čtyřech základních obchodních řad s několika významnými a do jisté míry samostatnými modelovými proudy. Vysoká míra schopnosti vozidel TATRA resp. jejich konstruktérů, projektantů, techniků a dělníků odpovědět kladně na téměř jakýkoliv legitimní zákaznický požadavek při dodržení všech nutných legislativních se odráží v přípravě a výrobě doslova „rozkošatělého" množství jednotlivých modelů vozidel mezi nimiž však existují velmi silné unifikační vazby.

Avšak ne jen výrobou vozidel je „homo tatrovakus" živ. Také proto si celou řadu vyrobených vozidel či vyšperkovaných konstrukčních řešení polidštil přezdívkami či vlastními jmény. Čemu se říká v tatrovácké hantýrce „kobra", „klíčová dírka", Boráček", „Jaruška", „Digina", „Sedmička"? Co je to třeba TatraTON? Odpovědi nejen na tyto otázky, ale také na celou řadu dalších naleznete právě v knize „TATRA NESMRTELNÁ".

Stejně tak se seznámíte s celou řadou osobností, které posunuly konstrukci a výrobu vozidel NW a TATRA, pokaždé když do ní zasáhly, o hodný kus dopředu.

Na počest tatrovákům

Kniha „TATRA NESMRTELNÁ" (autor: Milan Olšanský) vychází v roce 120. výročí výroby automobilů v Kopřivnici, v roce kdy odešel z tohoto světa jeden z velmi významných konstruktérů tatrováckých vozidel pan Ing. Milan Galia (na dobové fotografii pod článkem uprostřed). Právě on byl v roli hlavního konstruktéra vozidel TATRA v době, kdy se doslova rozhodovalo o budoucnosti výroby automobilů v Kopřivnici v dlouhodobém horizontu. Podílel se významným způsobem, kromě jiného, na vývoji a konstrukci osobních vozidel TATRA 613 a nákladních vozidel TATRA 815.

Není tajemstvím, že segment výroby těžkých nákladních vozidel TATRA staví na dlouhodobě prověřeném vývoji řady T 815 dodnes. Bez nadsázky lze říci: „nebylo-li by T 815, těžko by dnes nákladní vozidla TATRA byla v takové pozici a kondici, v jaké jsou."

Extrémně významným a dlouhodobě efektivním počinem se jeví návrh a výstavba továrního Zkušebního polygonu. Opět jde o aktivitu u jejíhož začátku stál právě Ing. Milan Galia. Kniha „TATRA NESMRTELNÁ" vychází na konci podzimu letošního roku též na jeho počest, stejně jako na počest všech tatrováků, kteří se podíleli a podílejí na budování dobrého jména jediné české automobilky TATRA.

Kniha je k dispozici na e-shopu TATRA TRUCKS na tomto odkaze.