Kotoučové brzdy na vozidlech TATRA

15.11.2016

Jednou z významných technických novinek letošního roku je možnost vybavení vybraných vozidel modelových řad TERRN01, PHOENIX a FORCE kotoučovými brzdami.

S nástupem sériové výroby vozidel obchodní řady TATRA PHOENIX v roce 2011 odstartoval též důsledný vývoj uplatnění kotoučových brzd v konstrukci vozidel hlavního výrobního programu. Od začátku byl systém kotoučových brzd KNORR zkoušen a testován na vozidlech TERRN01, PHOENIX a FORCE výhradně v konfiguraci osazení na kolech všech náprav podvozků typu 4x4, 6x6 a 8x8 včetně zadních řiditelných náprav.

Součástí dlouhodobého vývoje bylo samozřejmě zařazení kotoučových brzd do konstrukce soutěžních speciálů TATRA a jejich následné testování v  nejtěžších závodech po celém světě včetně známé Rallye Dakar.

Kotoučové brzdy, jejichž úspěšné osazení si vyžádalo podstatné konstrukční změny na kolových částech, mohou být od letošního roku montovány na všechny typy náprav TATRA. Řízené – přední, zadní, hnací s jednomontáží či s dvoumontáží. Konstrukční a technologická unifikace podvozků dovoluje v současnosti osazování nápravami vybavenými buď kotoučovými, nebo bubnovými brzdami. S probíhajícími inovacemi brzd zaznamenal komplexní změny také systém řízení, který má nyní jinou geometrii.

Systém s kotoučovými brzdami prošel úspěšně celou řadou testů a zkoušek, které mnohonásobně překračovaly nároky na jeho standardní využití u těžkých nákladních vozidel TATRA pohybujících se v rámci smíšeného provozu. S velkou rezervou splňuje všechna potřebná legislativní opatření. Nejenže plně vyhovuje příslušné normě EHK č. 13, ale oproti systému s bubnovými brzdami disponuje velkou rezervou brzdného výkonu. Své opodstatnění tak nacházejí nejen u záchranářských speciálů, pro které se stávají od roku 2017 standardním řešením kvůli požadavku posílení brzdného účinku při vysokých rychlostech. Podle přání zákazníka a dle povahy provozu, ve kterém se s vozidlem pohybuje, budou kotoučovými brzdami vybavena také vozidla TATRA PHOENIX Euro 6. Na rozdíl od záchranářských speciálů je u komerčních vozidel potřeba lepšího brzdného účinku vzhledem k okamžitým hmotnostem vozidel. Kotoučové brzdy lze montovat pouze u vozidel s pneumatickým odpružením přední nápravy, resp. předních náprav a kombinovaným systémem odpružení KING FRAME zadních náprav.

Význam zavedení kotoučových brzd do konstrukce těžkých nákladních vozidel TATRA je stejně důležitý jako samotná existence tzv. „tatrováckého konceptu vozidla“, vybavení podvozků TATRA vzduchem přímo chlazenými motory originální konstrukce, zavedení kombinovaného systému odpružení KING FRAME či osazení pneumatického odpružení předních náprav.

Jde o plnohodnotné rozvíjení původní koncepce vozidla, tak jak ji před více než devadesáti lety vymyslel a narýsoval Hans Ledwinka. Stejně tak je to i důkaz vysoké míry životaschopnosti tatrovácké konstrukční školy a fundovanosti, odbornosti, schopnosti a odpovědnosti práce vlastních konstruktérů, projektantů, techniků a dělníků naší společnosti.