Memorandum o spolupráci

19.10.2016

Společnost TATRA TRUCKS a.s. usiluje o zachování tradic, památek a samotných dobových a historických předmětů, které charakterizují nejen historii konstrukce, vývoje a výroby vozidel a dalších produktů značky Tatra a jejich předchůdců.

Součástí dlouhodobé a velmi zodpovědné práce na poli zachování tradic je též nedávno uzavřené Memorandum o spolupráci při ochraně a popularizaci technických památek a industriální historie Moravskoslezského regionu. Významný dokument byl schválen a podepsán zástupci společnosti TATRA TRUCKS a.s., Moravskoslezského kraje, Muzea Novojičínska, Města Kopřivnice a Národního technického muzea.

Instituce ve výše jmenovaném Memorandu vyjadřují odhodlání a nejlepší vůli, nejen, k vybudování moderního muzea a prezentačního centra technických památek pocházejících především od předchůdců společnosti TATRA TRUCKS a.s. při využití historického objektu přímo v průmyslovém areálu společnosti TATRA TRUCKS a.s. za současného zachování stávajících výstavních kapacit Technického muzea spravovaného Regionálním muzeem v Kopřivnici o.p.s.