Nalezení jednoho z prvních soutěžních speciálů TATRA potvrzeno

01.09.2016

Velkou starostí nových českých majitelů kopřivnické automobilky TATRA není jen záchrana samotné firmy, ale rovněž podpora a záchrana její historie. Jde o nedílnou součást procesu budování dobrého jména značky.

Díky důslednému úsilí Ing. Radomíra Smolky, člena představenstva společnosti TATRA TRUCKS a. s. a jejího technického ředitele, byl vypátrán současný vlastník soutěžního vozu T 815 6x6 VE „Ostrý-II" výrobního čísla TNT815P17FK030641, s nímž posádka Zdeněk Kahánek, Miroslav Gumulec a ing. Josef Kalina (st. číslo 635) absolvovala soutěž Dakar 1986.

Vozidlo dodnes bez jakýchkoliv zásadních technických problémů slouží francouzské cestovní společnosti NEW GATE TRAVEL pana Jeana Philippa při plnění jeho podnikatelských záměrů ve státech západní Afriky. Po celá desetiletí je nepřetržitě provozováno v těžkých pouštních terénech. Je ztělesněním důkazu tvrzení, že TATRA je opravdu jedinečná. Vždy a za všech okolností si najde terénem svoji cestu a všem ostatním ukazuje směr.

Společnost TATRA TRUCKS a.s. vyslala své odborníky k ověření autenticity vozidla přímo na místo jeho současného odstavení ve Francii. Tým složený ze zkušených specialistů na techniku a především vývoj a stavbu soutěžních speciálů potvrdil originalitu vozidla, podvozku i motoru (vůz nemá originální nástavbu, která byla odstraněna ihned po soutěži Dakar 1986 a nahrazena nástavbou odpovídající novému účelu). Jednotlivé agregáty vozu jsou, i po tak dlouhém provozu v jedněch z nejtěžších terénních a klimatických podmínek na světě, ve skvělém stavu. Vůz je plně funkční a po drobné údržbě je schopen dalšího provozu i po silnicích evropského kontinentu.

O jeho osudu se v současné době dále jedná.