Novým generálním ředitelem TATRA TRUCKS je Radek Strouhal

26.01.2017

K 1. 2. 2017 nastupuje do pozice generálního ředitele TATRA TRUCKS po více než třech letech úspěšného působení v čele finančního úseku automobilky dosavadní ekonomický ředitel Radek Strouhal.

„Radek je součástí manažerského týmu Tatry již od vstupu dosavadních vlastníků. Hrál klíčovou roli při záchraně podniku po stránce řízení financí a vyjednávání s bankami a dalšími finančními partnery; obě tyto role zvládnul a zvládá vynikajícím způsobem,“ uvádí k jeho jmenování předseda představenstva TATRA TRUCKS a člen představenstva CZECHOSLOVAK GROUP Petr Rusek.

Tatra po skokovém navýšení výroby v roce 2016 vstupuje do období, kdy bude kladen důraz na optimalizaci nákladů, zvyšování produktivity práce a s tím spojené investice do klíčové podnikové infrastruktury. „Proto do pozice generálního ředitele nastupuje Radek Strouhal, který realizaci těchto priorit do značné míry řešil a zastřešoval již v dosavadní funkci,“ vysvětluje Petr Rusek.

Z pozice generálního ředitele TATRA TRUCKS odchází Martin Bednarz poté, co splnil svůj klíčový úkol meziročně navýšit výrobu z cca 900 na 1300 vozidel. Automobilka pod jeho vedením nakonec vyrobila v roce 2016 celkem 1326 vozidel. Petr Rusek k tomu uvádí: „Děkujeme Martinovi Bednarzovi za jeho práci v naší společnosti, zejména za nastavení výroby na nadcházející stabilizační fázi a přejeme mu v jeho dalším působení hodně štěstí.“

Jmenování Radka Strouhala je po personální stránce výrazem manažerské kontinuity. Pracuje v týmu automobilky nepřetržitě od vstupu nových vlastníků, českých podnikatelů Jaroslava Strnada a Reného Matery, v jehož holdingu PROMET GROUP před nástupem do Tatry působil jako finanční ředitel. Členem představenstva TATRA TRUCKS je již od října 2013.

Důkazem úspěšného řízení podnikové ekonomiky Radkem Strouhalem je obrovský posun TATRA TRUCKS ve finančním ratingu. Z pozice partnera s velmi vysokým finančním rizikem v době převzetí podniku novými vlastníky na jaře 2013 se podařilo společnost posunout do nejlepšího zeleného pásma s nízkým rizikem úvěrového selhání již v polovině roku 2014. Za rok 2015 je ratingové hodnocení TATRA TRUCKS dle mezinárodní agentury Coface na úrovni sedm z deseti možných.

Radek Strouhal sděluje: „Postavit se do čela třetí nejstarší automobilky na světě je pro mě obrovská čest i zodpovědnost. Tatru čeká další zvyšování výroby, vedle toho ale musí růst produktivita. Její růst podpoří stamiliónové investice, mezi nimi i projekt rekonstrukce středního traktu podniku, který po stránce vnitřního vybavení i vnějšího vzhledu promění Tatru v moderní průmyslový objekt. Velký důraz budu klást na personální práci a pozitivní motivaci zaměstnanců nejen ve výrobě, ale i v obchodě a dalších úsecích. Společnou prací celého týmu Tatrováků se podařilo podnik zachránit, nyní přichází na řadu dlouhodobý rozvoj.“