Projekt Tatra do škol úspěšně pokračuje v České republice i na Slovensku

08.07.2024

Unikátní projekt automobilky Tatra Trucks, který je zaměřen na popularizaci technických oborů mezi studenty středních škol, má za sebou další bohaté období. Za poslední dva roky se do iniciativy Tatra do škol zapojilo dalších několik středních škol technického zaměření nejen z Česka, ale také ze Slovenska. V obou zemích bude projekt pokračovat i v novém školním roce.

V průběhu posledních dvou školních roků kompletovali nákladní automobily Tatra Phoenix v konfiguraci 4x4 a 6x6 studenti škol ze Zlínského, Jihomoravského, Moravskoslezského, Pardubického, Královéhradeckého, Plzeňského a Trenčínského kraje. Pro většinu škol šlo o již několikátou účast v projektu, některé školy ale v rámci projektu letos absolvovaly svoji premiéru. Důležitou roli v úspěšné realizaci projektu na vybraných středních školách opět sehrály krajské správy a údržby silnic, pro které jsou hotové Tatry určeny. Iniciativu Tatra do škol již tradičně podpořily i společnosti dealerské sítě automobilky Tatra Trucks a jednotlivé kraje v České republice a na Slovensku.

Zlínský kraj

Mezi tradiční účastníky projektu Tatra do škol patří Střední odborné učiliště (SOU) Valašské Klobouky a Střední průmyslová škola (SPŠ) Otrokovice ze Zlínského kraje. Obě školy zkompletovaly v průběhu loňského a letošního školního roku několik nákladních automobilů Tatra Phoenix. Na konci školního roku 2022/2023 slavnostně předali studenti SOU Valašské Klobouky a SPŠ Otrokovice dva vozy Tatra Phoenix v konfiguraci 4x4 Správě a údržbě silnic (SÚS) Slovácka. Slavnostní odevzdání vozidel proběhlo v areálu kopřivnické automobilky Tatra Trucks.

V projektu obě školy pokračovaly i v aktuálním školním roce. Učni z Valašských Klobouk v květnu úspěšně dokončili stavbu dvou nákladních automobilů Tatra Phoenix 6x6 pro SÚS Zlínska. Oba tyto automobily byly nedávno předány k diagnostice a následně odevzdány zlínským silničářům. V prvním červnovém týdnu dokončili žáci SOU Valašské Klobouky další Tatru Phoenix 6x6, která je určena pro SÚS Valašska. Slavnostní předání vozu je naplánováno na začátek školního roku 2024/2025. Dlouholetou úspěšnou spolupráci mezi automobilkou Tatra Trucks, SOU Valašské Klobouky, krajem a silničáři v rámci Zlínského kraje ocenil i náměstek hejtmana Zlínského kraje pro dopravu Radek Doležel. V nadcházejícím školním roce se za kraj plánuje do projektu nově zapojit Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Kroměříž.

Studenti SPŠ Otrokovice ve školním roce 2023/2024 v rámci projektu složili pro SÚS Slovácka další dvě Tatry Phoenix v konfiguracích 4x4 a 6x6. Automobil Tatra Phoenix 4x4 postavili žáci v dílnách DAF TATRA Otrokovice a vůz v konfiguraci 6x6 vznikl přímo v prostorách automobilky Tatra Trucks. Obě nákladní Tatry byly slavnostně předány do rukou silničářů 7. května 2024 jako již tradičně přímo v areálu kopřivnické automobilky. Jak SPŠ Otrokovice, tak i SOU Valašské Klobouky v rámci projektu Tatra do škol už dlouhodobě podporuje i lokální dealer vozidel Tatra, společnost TRUCK TRADE, která studentům nabízí zázemí pro kompletaci vozidel.

Pardubický a Královéhradecký kraj

Po několikáté se do projektu Tatra do škol zapojily i Střední škola automobilní (SŠA) Holice a SŠA Ústí nad Orlicí z Pardubického kraje. Pro SÚS Pardubického kraje složili žáci automobilních škol dvě Tatry Phoenix 4x4. Do užívání pardubickým silničářům byly obě Tatry odevzdané v listopadu 2023 a ihned se zapojily do údržby cest na Lanškrounsku a na Hlinecku. Žáci obou krajských škol kompletovali tyto vozy jen několik měsíců poté, co v létě 2023 předali pardubickým silničářům v průběhu Jičínského veletrhu jiné dvě Tatry Phoenix. V iniciativě Tatra do škol oběma institucím dlouhodobě pomáhá NAPA Trucks, lokální dealer automobilky. Projekt Tatra do škol probíhal v aktuálním školním roce i v Královéhradeckém kraji. Účastnila se ho Střední škola technická a řemeslná z Nového Bydžova, která se už v minulosti do projektu zapojila a vůz Tatra Phoenix sestavený žáky z této školy již více než dva roky slouží Údržbě silnic (ÚS) Královéhradeckého kraje, konkrétně na Trutnovsku. Letos zkompletovaná Tatra Phoenix v konfiguraci 4x4 prošla finální diagnostikou a byla slavnostně předána do užívání ÚS Královéhradeckého kraje 17. dubna 2024. Silničáři využívají Tatru Phoenix na Rychnovsku.

Plzeňský kraj

Svůj vůz Tatra Phoenix 4x4 letos poskládali i studenti z Plzeňského kraje. Do projektu Tatra do škol se zapojili žáci Střední průmyslové školy dopravní (SPŠ), Střední školy Rokycany a Střední školy Kralovice. Slavnostní předání vozidla do rukou SÚS Plzeňského kraje proběhlo na polygonu automobilky Tatra Trucks dne 9. dubna i za účasti vedoucího oddělení organizace školství Plzeňského kraje Jaroslava Sokola. V průběhu slavnostního předávání vozidla představitelé automobilky, plzeňských středních škol a zástupci SÚS Plzeňského kraje vyjádřili zájem o pokračování projektu Tatra do škol a v roce 2025 by plzeňští silničáři mohli od studentů dostat již čtvrtý vůz. I v Plzeňském kraji byl studentům k dispozici lokální dealer automobilů Tatra, kterým je NEVA Group.

Trenčínský kraj

Tatra do škol je dnes už nejen českým, ale i slovenským projektem. Již podruhé se do něj totiž zapojily dvě školy z Trenčínského kraje – Střední odborná škola strojnická Bánovce nad Bebravou a Střední odborná škola Považská Bystrica. Obě školy kompletovaly automobily Tatra Phoenix v konfiguraci 4x4, a to ve spolupráci s lokálním zastoupením automobilky Tatra Trucks. Vozy sestavené studenty krajských škol byly na v areálu kopřivnické automobilky předány do užívání Správě cest Trenčínského kraje 22. dubna letošního roku. Jak vedení kraje, jeho zastupitelé a zároveň i představitelé Správy cest Trenčínského kraje, tak i samotní zástupci škol plánují v projektu Tatra do škol pokračovat i v nadcházejícím roce.

Moravskoslezský a Jihomoravský kraj

Poslední dva roky se projekt Tatra do škol rozšířil i do dalších krajů. V Moravskoslezském kraji letos automobil Tatra Phoenix zkompletovali studenti Střední odborné školy Kopřivnice, kteří jej skládali pro potřeby vlastní autoškoly. Na kompletaci automobilu se podílelo jedenáct žáků. Tatra Phoenix 4x4 sestavená kopřivnickými studenty byla diagnostikována v dílnách automobilky Tatra 10. května, kdy jí požehnal i sám ostravsko-opavský biskup. Na grafické podobě nákladního vozu pracovali žáci Střední školy průmyslové a umělecké v Opavě. Z Moravskoslezského kraje se do projektu letos zapojili i žáci Střední průmyslové školy a obchodní akademie Bruntál. Studenti z Bruntálu postavili Tatru Phoenix 4x4 pro SÚS Moravskoslezského kraje a na slavnostním předávání vozu v areálu školy dne 3. června byl přítomen, mimo jiné, i náměstek ministra školství Jiří Nantl.

Svoji první zkompletovanou Tatru Phoenix 4x4 dokončila i Integrovaná střední škola automobilní v Brně. Ta zkompletovaný vůz odevzdala, i za účasti partnerů projektu, do užívání SÚS Jihomoravského kraje v jejím sídle v Brně. Dle slov ředitele Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje Romana Hanáka je projekt Tatra do škol skvělým prostředkem, jak vzbuzovat ve studentech větší zájem o technické obory. „Z našeho pohledu jde o skvělou myšlenku, jak mladé lidi vtáhnout do praxe a nechat je ještě v době, kdy sedí v lavicích, „osahat“ konkrétní součástky a díly nákladních automobilů, než je jen nechat hltat teorii z učebnic,“ dodává Hanák.