Renovace T 815 „Ostrý-II“ – druhá třetina

28.04.2017

Těžištěm druhé třetiny restaurátorských a renovačních prací, na jednom z našich prvních dakarských speciálů, byla příprava a výroba nástavby. Současně pokračovaly práce na kompletaci kabiny a podvozku.

Těžištěm druhé třetiny restaurátorských a renovačních prací na jednom z našich prvních dakarských speciálů byla příprava a výroba nástavby. Současně pokračovaly práce na kompletaci kabiny a podvozku.

Z hlediska „mobility“ renovovaného vozu jsme se výrazně posunuli do fáze, kdy již bylo možno speciál postavit alespoň na náhradní kola. Nosná roura, nápravy, pomocný rám a část hnacího traktu jsou prakticky připravené až do konečného laku.

Kabina v laku

Kabina prošla generální opravou s výměnou několika plechových částí a byla vybavena vnitřním bezpečnostním rámem v provedení z roku 1985. K drobným překvapením nutně doprovázejícím každou pečlivou renovaci vozidla patřilo například zjištění, že původní rozměr trubek pro výrobu vnitřního rámu již není na trhu k dispozici. Opět jsme museli využít  různé neformální kanály, aby se materiál nakonec podařilo obstarat.

Kabina prošla několikrát lakovnou, dokud s lakem nebyla opravdu 100% spokojenost. V současnosti probíhají práce na instalaci vnitřního vybavení, elektrickým svazkem počínaje a potahovými materiály konče. Mimochodem, s radostí objevená a posléze u příslušného výrobce objednaná vnější sluneční clona se stala příčinou drobného rozladění. Výrobce poslal jiný rozměr. To se občas přihodí skoro každému, nicméně jistou daní za drobnou nedbalost vzniklou zřejmě v expedici, byl čas strávený nad reklamací. Clona správného rozměru nakonec v polovině dubna skutečně dorazila. Řeknete drobnost, ale když se to nasčítá...

Nová „stará“ nástavba

To, že rekonstruovaný speciál T 815 6x6 VE „Ostrý-II“ dostává již konkrétní podobu i z vnějšího pohledu má na svědomí do původní podoby modifikovaný nárazník a hlavně unikátní boční aerodynamické deflektory. Původní byly totiž prototypové a na voze po návratu chyběly.

Samostatnou kapitolou v celém procesu renovace dakarského speciálu je nástavba. Ta původní, která si prošla peklem používání a přestaveb v rámci třicetileté služby několika majitelům, zůstala ve Francii. Respektive si ji Jean Philippe odvezl z Kopřivnice zpět namontovanou na podvozku PHOENIX 8x8 Euro 6, za který T 815 „Ostrý-II“ vyměnil. Rozhodnutí vycházelo z čistě praktické úvahy, že při rekonstrukci nástavby by bylo stejně nezbytné vyrobit ji úplně znovu.

Logika věci velela prohledat původní výrobní dokumentaci a stejným postupem jako před třiceti lety nechat vyrobit základní rám nástavby a poté provést všechny modifikace. Lehce se řekne, hůře udělá!

Výrobní dokumentace pro tehdejší standardní plošiny, z nichž ta dakarská v principu vycházela, byla sice celkem snadno dohledatelná, ale některé tehdejší konstrukční postupy, či spíše uvažování, nám zůstaly záhadou. Technický ředitel Ing. Radomír Smolka odvedl obrovský kus práce, když de facto znovu zkonstruoval celou nástavbu, a to včetně veškeré vnitřní výbavy. Tentokrát samozřejmě v souladu se současnými trendy primárně v elektronické podobě. Nad rámec svých pracovních povinností mu pak při zpracování výkresové dokumentace byli nápomocni konstruktéři Helena Křížková a Jakub Machálek.

U nás i externě

Výroba nástavby a jejích jednotlivých částí probíhala jak v naší továrně, tak u externích firem. Samotný rošt nástavby a plachtové oblouky s profily bočnic unikátních rozměrů vyrobila vysokomýtská firma Ecos, která je mimo jiné dodavatelem kabin TATRA FORCE. Finální montáž je záležitostí týmu spolupracovníků na prototypové dílně a otevírá vlastně třetí, závěrečnou třetinu renovace jedné z prvních „dakarek“. Renovační práce na dílně koordinuje Petr Gilar, jeden z našich nejlepších zkušebních řidičů a zaměstnanec Oddělení vozidlových zkoušek a homologací.

V sedmnáctém týdnu byla externí firmě zadána výroba plachty a také byla dokončena grafika všech reklamních samolepek a startovních čísel, které dotvoří celkový vzhled renovovaného vozu.

Významné drobnosti

Vyčleněná místa ve skladových prostorech se již plní „drobnostmi“, které nakonec „Ostrý-II“ vyšperkují do finálního stavu. Páky šlapadel, které byly zachráněny ze stodoly ve Francii, prošly repasí a dostaly konečný bílý lak. Samotné plechy šlapadel bylo nutno vyrobit z 6mm hliníkového materiálu úplně znovu, neboť ty původní dodnes slouží někde v západní Africe. Přímo z 3D modelu byly obrobeny kulové pánve pro montáž šlapadel na páky. Stejně tak byly znovu zkonstruovány a vyrobeny tzv. „kobry“ sání motoru a celá plejáda dalších maličkostí. Z nakupovaných dílů snad nejvíce zaujmou pneumatiky Michelin XS 14.00-20. Deset kousků je již složených u nás v továrně, aby ve vhodném okamžiku zaujaly své místo společně s disky na bílých nábojích náprav.

Již za polovinou

Čím více se blížíme ke konci náročné renovace, tím více nabývají na významu drobnější, ale o to svízelnější a mnohdy titěrnější práce. Nutno však říci, že všichni zúčastnění pracují s elánem a radostí. Pod rukama nám doslova roste připomínka historie, pomník umu, zručnosti a zkušenosti našich lidí. Mnozí z těch, kteří se na přípravě a stavbě prvních dakarských speciálů podíleli, v naší továrně stále pracují. Svoje myšlenky a fortel uplatňují při výrobě současných vozidel klíčových obchodních řad. Také jako důkaz úcty k nim rekonstruujeme T 815 6x6 VE „Ostrý-II“ (1985/1986).