Slovenská strela putuje do Hranic, kde se dočká kompletní opravy

03.09.2018

Společnost TATRA TRUCKS získala na začátku letošního roku dotaci v hodnotě téměř 80 milionů korun na rekonstrukci vlakové soupravy Slovenská strela. Ta bude po renovaci vystavena před novým muzeem automobilů TATRA v Kopřivnici. Slovenská strela nyní opouští své dosavadní stanoviště a přesunuje se do Hranic, kde bude probíhat restaurování vlaku.

V polovině ledna 2018 byla schválena dotace na projekt rekonstrukce národní kulturní památky v podobě motorového vlaku TATRA T 68 zvaného též Slovenská strela. Celkové náklady projektu včetně výstavby depozitáře jsou vyčísleny na 118 milionů korun, z čehož téměř 80 milionů tvoří dotace. Zbylou částku poskytne z vlastních prostředků společnost TATRA TRUCKS.

„Bude krásné sledovat proměnu Slovenské strely a těším se, až znovu sama vyjede v plné síle. Díky našemu Integrovanému regionálnímu operačnímu programu dojde k záchraně, a hlavně zpřístupnění této národní památky opět veřejnosti v původním lesku a zároveň k vybudování vhodného depozitáře, který umožní nejen ochranu této význačné památky, ale nabídne návštěvníkům také jedinečnou expozici," uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Restaurování Slovenské strely bude probíhat dva roky, tedy do poloviny roku 2020 a provede ho společnost ČMŽO z Hranic, která zakázku vyhrála v tenderu za 35 milionů korun. „Těší nás, že se celý projekt daří realizovat a Slovenská strela již putuje do Hranic na Moravě, kde ji znovu uvedou do perfektního, a především provozuschopného stavu. Přesunem vlakové soupravy bude zahájen projekt Návrat Slovenské strely na koleje. Souprava bude po restaurování schopna při zvláštních příležitostech vyjet z nového depozitáře na železnici," uvedl Radek Strouhal generální ředitel TATRA TRUCKS.

Jaroslav Strnad, zakladatel holdingu CSG, jehož součástí je i většinový podíl v TATRA TRUCKS, uvedl: „Projekt rekonstrukce Slovenské strely souzní se sloganem naší průmyslové skupiny – Tradice je budoucnost. V našich podnicích navazujeme na technický um našich předků a dále ho rozvíjíme. Původně jsme doufali, že Slovenská strela bude zrekonstruovaná ke 100. výročí republiky, ale i tak jsme velmi rádi, že projekt s významnou a rozhodující pomocí státních i krajských institucí vůbec započal."

„Na historickém odkazu TATRY nám velmi záleží. Nové muzeum vozů TATRA, před kterým bude mít restaurovaná Slovenská strela svůj pavilon, získá exponáty i díky tomu, že jsme odkoupili od soukromého sběratele mimořádně cennou sbírku užitkových a speciálních tatrovek. Ty tak dostanou spolu s restaurovanou Slovenskou strelou důstojné a reprezentativní prostory, které odpovídají tradici značky TATRA," dodal René Matera, majitel skupiny PROMET GROUP a spoluvlastník společnosti TATRA TRUCKS.

„Velice si vážíme příležitosti zrenovovat národní kulturní památku v podobě motorového vlaku Slovenská strela. Bude nám velkou ctí ji opravit a znovu uvést provozuschopného stavu," řekl Jiří Loucký, ředitel a jednatel společnosti ČMŽO. Po kompletní opravě se legendární vlaková souprava vrátí zpět do Kopřivnice po vlastní ose a vlastní silou.

Slovenská strela opouští své dosavadní stanoviště, které se nacházelo před Technickým muzeem TATRA v Kopřivnici. Mezitím, kdy bude probíhat restaurování motorového vlaku, v Kopřivnici začne výstavba nového depozitáře, který najde své místo před novým muzeem automobilů TATRA.

Nové muzeum automobilů TATRA vznikne jako pobočka Muzea Novojičínska a bude ho provozovat kraj. Tomu TATRA TRUCKS pro daný účel darovala pozemek s halou bývalé slévárny, navíc také umožní využití přilehlých ploch a do projektu přidá i sbírku unikátních vozidel, pro něž dosud chyběly výstavní prostory. Při sestavování expozice nového muzea se počítá s těsnou spoluprací a koordinací se stávajícím Technickým muzeem TATRA. Předpokládané náklady na výstavbu muzea jsou vyčísleny na 123 mil. Kč, přičemž 85 procent bude financováno z evropských dotací.

„V současnosti ve veřejné soutěži vybíráme zhotovitele stavby a finalizujeme návrh expozice nového muzea. Ta se zaměří především na nákladní vozy společnosti TATRA TRUCKS. Její součástí bude i zrekonstruovaný legendární vlak Slovenská strela. Spolupráce s automobilkou a městem Kopřivnice funguje dobře, takže se těšíme, že v sezóně 2021 přivítáme v novém muzeu první návštěvníky," řekl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Posláním obou projektů, které by měly být dokončeny v průběhu roku 2020, je prohloubení péče o movité technické památky spjaté s automobilkou TATRA TRUCKS a jejich zachování budoucím generacím.

O Slovenské strele
Jde o čtyřnápravový motorový vůz, který byl vyroben v roce 1936 v kopřivnické TATŘE pouze ve dvou kusech a ve službách Československých státních drah nesl řadové označení M 290.0. Tovární typové označení motorového vlaku je TATRA T 68 a dle spoje z Bratislavy do Prahy, na němž jezdil, dostal přezdívku Slovenská strela. Do pravidelného provozu byl motorový vůz uveden 13. července 1936. Jízdní doba Slovenské strely byla 3 hodiny a 20 minut včetně zastávky v Brně, která trvala 3 minuty.

Cílem projektu je zachránit a zpřístupnit veřejnosti významnou movitou národní kulturní památku „železniční motorový vůz M 290.001 Slovenská strela" v původním lesku, a zároveň pro motorový vůz vybudovat vhodný depozitář, který bude umožňovat nejen ochranu této význačné národní kulturní památky, ale nabídne návštěvníkům také jedinečnou expozici, která je přenese do doby výroby a provozu „Slovenské strely".

Depozitář díky své prosklené konstrukci umožní zhlédnout památku dokonce mimo otevírací dobu expozice. Před umístěním do depozitáře bude motorový vůz zrestaurován dle vypracovaného restaurátorského záměru; po zrestaurování bude způsobilý provozu na železniční síti SŽDC, při vhodných příležitostech se počítá s jeho vyjetím před objekt depa, zájemci si tak budou moci motorový vůz prohlédnout i mimo prosklený objekt.

Výsledkem projektu tedy bude:
- depozitář (depo pro motorový vůz)
- zrestaurovaný a zprovozněný motorový vůz M 290.001 „Slovenská strela"
- expozice v objektu depozitáře

Celkové předpokládané výdaje: 118 065 390,70 Kč
Celkové způsobilé výdaje: 93 498 909,00 Kč
Finanční příspěvek EU: 79 474 072,65 Kč