Stanovisko Tatry k tvrzením o údajné nevýhodnosti dodávek do Indie

05.05.2011

TATRA je znepokojena další vlnou nepravdivých nařčení, tentokrát v otázce dodávek pro Indii.

TATRA je přesvědčena, že dodávky dílů pro montáž vozů TATRA určených pro indickou armádu (tzv. dodávky CKD) jsou pro Tatru v mnoha ohledech výhodné a jejich vliv na ziskovost Tatry je kladný. Tento závěr se opírá mimo jiné i o opakovaný přezkum parametrů zakázky nezávislými auditory.

TATRA je, tak jako vždy v minulosti, připravena předložit oprávněným orgánům k této i jakékoli jiné zakázce veškeré potřebné doklady.

Jakmile se v případném šetření prokáže nepravdivost těchto nových nařčení, bude TATRA důrazně postupovat proti každému, kdo se na nepravdivém obviňování Tatry podílí či podílel, a kdo se vytrvale snaží poškozovat Tatru před jejími zákazníky a srazit ji, se všemi jejími poctivými a loajálními zaměstnanci, na kolena.