TATRA TRUCKS opustila plánování a vykazování operativních výsledků výroby a prodeje po měsících

16.01.2019

Společnost přešla na efektivnější plánování a reportování po týdnech. Cílem je zrovnoměrnit toky zakázek firmou a odstranit stres při dotahování výsledků vždy před koncem měsíce.

Cílem je zrovnoměrnit toky zakázek firmou a odstranit stres při dotahování výsledků vždy před koncem měsíce.