TATRA TRUCKS si připomíná 170 let své existence

15.06.2020

TATRA TRUCKS patří k nejznámějším českým strojírenským podnikům a může se také pyšnit nejdelší nepřetržitou tradicí výroby kolových dopravních prostředků na světě. A právě letošní červen je časem, kdy si kopřivnická společnost připomíná 170. výročí svého vzniku.

 

Během posledních let si TATRA TRUCKS připomněla už několik historických milníků. V roce 2017 to bylo 120 let, které uplynuly od vyrobení jejího prvního osobního automobilu se spalovacím motorem, o rok později oslavila 120 let od vzniku prvního kopřivnického motorového nákladního vozu. Loni si připomněla 100 let existence značky TATRA, kterou nesou její automobily na kapotě dodnes, a letopočet 2020 je již 170. rokem existence firmy. Několikrát v minulosti sice změnila obchodní jméno i například právní statut a vlastníky, ale kontinuita výroby dopravních prostředků a automobilů i lokace továrny zůstávají neměnné.

Všestranná firma a slavná značka
Kopřivnická společnost je jedním z nejstarších výrobců dopravních prostředků s nepřetržitou historií na světě a také jedním z nejstarších výrobců nákladních a osobních vozů se spalovacími motory v historii. V červnu roku 1850 se začaly psát dlouhé dějiny společnosti, která je dnes známá jako TATRA TRUCKS. Tehdy totiž v Kopřivnici místní rodák Ignác Šustala začal se svým podnikáním, nejprve se věnoval výrobě kočárů a bryček, později přibyla ještě výroba železničních vagonů.

V roce 1897 ve firmě, která několik let před tím dostala nové majitele, vznikl první osobní automobil nesoucí jméno Präsident, o rok později z bran kopřivnické továrny vyjel i první motorový nákladní vůz. V roce 1904 majitelé přenesli administrativní sídlo kopřivnického výrobce do Vídně a postupně se pro jeho vozy vžilo označení Nesselsdorfer Automobile odvozené od německého pojmenování Kopřivnice. Od roku 1911 se začalo na vozech používat logo NW a později i dvouhlavý orel s nápisem Nesselsdorfer.

Zásadním pro historii společnosti i značku TATRA se stal konec první světové války. Podle zákona o tzv. nostrifikaci nové Československé republiky bylo administrativní sídlo firmy přemístěno zpět do Kopřivnice, a ta začala místo německého používat české označení Kopřivnická vozovka. Navíc od roku 1919 automobily vyrobené v Kopřivnici nesou značku TATRA, která vznikla během poválečných testů vozu typu U ve slovenských Tatrách. V názvu firmy se označení TATRA objevilo až v roce 1927, kdy se z Kopřivnické vozovky staly Závody Tatra, akciová společnost pro stavbu automobilů a železničních vozů. Jako ochranná známka bylo označení TATRA registrováno v polovině třicátých let dvacátého století.

Jedním z důležitých milníků historie firmy TATRA je rok 1923. Světoznámý tatrovácký konstruktér Hans Ledvinka tehdy navrhl unikátní systém podvozku známého jako „tatrovácká koncepce", který je tvořen centrální nosnou rourou a výkyvnými nezávisle zavěšenými polonápravami, jenž je pro vozy TATRA typický dodnes.

Dalším zásadním zápisem Tatrovky do dějin automobilismu před druhou světovou válkou byly slavné aerodynamické automobily. TATRA jako první na světě začala ve 30. letech sériově vyrábět a prodávat osobní vozy s aerodynamickými karosériemi, jednalo se o slavné modely T 77, T 87 a T 97. Věnovala se však i výrobě nákladních automobilů, šlo především o velmi rozšířené typy T 27, T 82, T 85 či T 72. Ty mimo jiné tvořily páteř výzbroje čs. armády a uplatnily se ve velké míře i v dalších zemích.

TATRA vyráběla nadále i vozidla pro železniční dopravu, příkladem je jedinečný motorový osobní vůz M 290 Slovenská strela, která se dochovala dodnes, a v současné době prochází náročnou renovací. Věnovala se však i produkci letadel a leteckých motorů, příkladem jsou sportovní letadla řady T 101/201, jež byly přímými předchůdci slavných čs. poválečných letounů Zlín řady Trenér. Typ T 101 dokonce držel svého času čs. rekord v překonané vzdálenosti, když s ním jeho posádka v roce 1938 doletěla až do súdánského Chartúmu.

Nákladní vozy základem produkce
Po druhé světové válce se TATRA stala hlavním výrobcem těžkých nákladních automobilů pro civilní i vojenské použití v Československu a dodávala desetitisíce automobilů do zemí téměř všech kontinentů. Velmi dobrou pověst značky TATRA šířily v desítkách zemí typy T 111, T 138, T 148, T 813 či T 815. Vedle toho pokračovala i výroba limuzín s výjimečným technickým řešením i originálními karosériemi. Šlo typy T 600 Tatraplán, T 603 či T 613. TATRA stavěla i závodní vozy, které slavily úspěchy na mnoha tratích. Pozoruhodným byl především typ T 607 Monopost stavěný podle tehdejších specifikací platných pro vozy F1, nebo T 602 Sport či T 605. Se soutěžními variantami nákladních vozů se TATRA od 80. let 20. století pravidelně a úspěšně zúčastňuje i prestižních dálkových maratonů, jako jsou Rally Dakar, Silk Way Rally nebo Africa Eco Race.

Do devadesátých let a nového ekonomického prostředí kopřivnická společnost vstupovala s produkcí postavenou především na známé modelové řadě T 815. Na počátku onoho desetiletí byl ochranné známce TATRA Úřadem průmyslového vlastnictví přiznán status proslulé ochranné známky. Soubor ochranných známek TATRA, dnes registrovaných ve více než stovce zemí světa, tak tvoří významnou součást hodnoty společnosti TATRA TRUCKS. Dalším mezníkem je rok 1998, kdy byla ukončena výroba osobních vozidel. Od té doby se společnost orientuje výhradně na nákladní a speciální vozidla pro civilní trh a vojenské použití, které ostatně po desítky let její existence byly základním kamenem výrobního a prodejního portfolia.

V posledním desetiletí minulého století TATRA začala postupně pronikat i na další trhy, kde zákazníci vyžadovali specifické úpravy a verze vozidel, TATRA tak začala do svých automobilů montovat i motory a převodovky zahraniční provenience. Expanzi na nové trhy pomohlo i nasazení vozů TATRA během vojenských operací Pouštní štít a Pouštní bouře v Iráku na začátku 90. let v barvách československé a americké armády. Právě zkušenosti z Blízkého východu se v polovině onoho desetiletí promítly do projektu T 816 LIWA, díky kterému TATRA získala první velký kontrakt mimo do té doby tradiční trhy a ve kterém poprvé použila zahraniční komponenty jako motory a převodovky podle požadavků zákazníka.

Důležitým pro současnost kopřivnické společnosti je rok 2004, kdy spatřily světlo světa dvě zcela nové modelové řady, a to T 815-7 (FORCE) a T 810 (TACTIC). Při konstrukci obou typů konstruktéři vycházeli z požadavků na moderní vojenské vozy a už několik let se postupně stávají páteřními prvky logistických kapacit české armády. Své významné místo si však našly i v civilním sféře, především u hasičů a záchranářů. Nejvýznamnějším mezníkem ve fungování kopřivnické továrny za poslední desetiletí bylo její převzetí českými vlastníky v roce 2013. Došlo k restrukturalizaci společnosti a stabilizaci i k jejímu napojení na přední české holdingové skupiny CZECHOSLOVAK GROUP a PROMET GROUP prostřednictvím vlastníků Michala Strnada a Reného Matery. Značka TATRA je i díky tomu zákazníky vnímána jako spolehlivý obchodní partner a česká veřejnost ji dlouhodobě považuje za součást národního dědictví. Svědčí o tom mimo jiné pravidelná umístění na prvních příčkách ve veřejných anketách „Značka, na kterou jsou Češi nejvíce hrdí" a „Tradiční česká značka".

V současnosti TATRA TRUCKS vyrábí čtyři standardní modelové řady na třech podvozkových platformách, a spolupracuje s firmami holdingu CZECHOSLOVAK GROUP na speciálních vojenských vozidlech. Modelová řada TATRA PHOENIX je od roku 2011 stěžejním prvkem civilního výrobního programu těžkých nákladních vozidel. Využívá kombinaci podvozku tatrovácké koncepce a konstrukčních skupin renomovaných světových výrobců. TATRA FORCE je určena především pro ozbrojené síly, hasiče a záchranáře, ale nachází své uplatnění i v těžebním a stavebním průmyslu. Obchodní řadu TATRA TACTIC představují střední nákladní automobily s žebřinovým rámem s tuhými portálovými nápravami vlastní konstrukce především pro vojenské účely. Obchodní řada TATRA TERRA je pomyslným pokračovatelem legendárního modelu T 815. Základem je opět originální tatrovácký podvozek opatřený modernizovanou kabinou a vzduchem chlazenými motory TATRA i tatrováckými převodovkami. Vozidla TERRA jsou určena především pro hasiče a stavební průmysl.