TATRA TRUCKS spolupracuje se Sdružením pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě

18.04.2018

Společnost TATRA TRUCKS z Kopřivnice patří k nejvýznamnějším průmyslovým podnikům v regionu i k největším zaměstnavatelům. Je si vědoma i své společenské odpovědnosti, proto podporuje několik projektů a organizací, které napomáhají rozvoji kraje.

Jednou z nejnovějších aktivit společnosti TATRA TRUCKS je spolupráce se Sdružením pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě (SRDIM), která má napomoci rychlejšímu postupu při realizaci dopravních staveb v Moravskoslezském regionu, ale i Olomouckém a Zlínském regionu. SRDIM vzniklo už v roce 2010 z inciativy několika fyzických osob, které chtěly přispět ke zlepšení dopravní dostupnosti a infrastruktury na střední a východní Moravě. Ty jsou podle sdružení nezbytnou podmínkou pro hospodářské oživení a další rozvoj tamní oblasti, která se potýká mimo jiné s vysokou nezaměstnaností. Sdružení, v jehož čele stojí bývalý hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš, považuje dopravní situaci na Moravě ne zrovna za utěšenou a odpovídající významu regionu.

Od listopadu 2015 díky společně podepsané deklaraci SRDIM spolupracuje se Sdružením pro rozvoj Moravskoslezského kraje. Činnost SRDIM podporují zástupci významných měst, obcí a řada klíčových průmyslových podniků a podnikatelských subjektů. Nyní se k nim přidává i kopřivnická TATRA TRUCKS.
„Podporujeme SRDIM proto, že Morava je naším domovským regionem a víme, že kvalitní dopravní infastruktura je pro rozvoj regionu velmi důležitá. Díky ní by sem mohli najít cestu další investoři i potenciální obchodní partneři. Samozřejmě může pomoci i flexibilitě pracovních sil a ochotě zaměstnanců za prací cestovat. V době, kdy je velmi obtížné najít kvalitní pracovníky, je to obzvláště důležité," uvedl Radek Strouhal, generální ředitel společnosti TATRA TRUCKS.

Navíc ke zkvalitnění silniční infrastruktury se TATRA částečně zavázala už v roce 2014 jako jeden z partnerů orgánů místní samosprávy ve Strategickém plánu rozvoje města Kopřivnice. Letos v létě se chystá TATRA TRUCKS s dotační podporou spustit velkou investici – rekonstrukci takzvaného středního traktu kopřivnické továrny. Součástí projektu je rovněž změna logistiky, a tudíž zlepšení dopravní infrastruktury v okolí.

„Podpora ze strany kopřivnické Tatry je pro nás velmi důležitá. TATRA je tradiční česká značka, která patří mezi významné podniky se silným renomé. A právě takovíto podporovatelé dávají našim snahám a argumentům patřičnou váhu. Spolupráce s Tatrou tedy přinese prospěch celému našemu regionu," řekl Libor Žádník, výkonný místopředseda SRDIM.

SRDIM v současné době bojuje především za dostavbu dálnice D49 v úseku Hulín-Fryšták-Vizovice-hranice České republiky a Slovenské republiky (součástí je rovněž obchvat Zlína) a dálnice D55 na trase Otrokovice-Staré Město-Břeclav. Petici, kterou podepsalo skoro 18 tisíc občanů, předali zástupci sdružení na začátku dubna předsedovi vlády Andreji Babišovi, Petičnímu výboru Senátu a následně i předsedovi poslanecké sněmovny ČR. Sdružení tak deklarovalo vůli a zájem veřejnosti, aby se začalo co nejrychleji stavět bez ohledu na spory s ekologickými aktivisty.

„Příprava projektů D49 a D55 trvá již bezmála 15 let. V současné době je však v případě D49 příprava projektu již 1 rok přerušena předběžným opatřením soudu, který na základě žaloby Dětí země odložil platnost výjimky na ochranu některých živočichů, a zvláště pak křečka polního. Paradoxem však je, že se v lokalitě budoucí výstavby dle odborníků tento živočich v současnosti vůbec nevyskytuje," přiblížil jedno z úskalí při zlepšování infrastruktury na Moravě Libor Žádník, výkonný místopředseda sdružení. SRDIM se rovněž podílí na změnách legislativy týkající se dopravních témat. Například symbolem iniciativy změny zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny se stal právě křeček polní.

Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě pořádá také dvě konference: na jaře v Olomouci je to Moravské dopravní fórum a na podzim v Luhačovicích pak Střední Morava – křižovatka dopravních a ekonomických zájmů, která se bude konat s mezinárodní účastí. Na akcích se scházejí investoři, zástupci obcí, měst, výrobních podniků ve stavebnictví či politici a diskutují právě o akutních problémech dopravní infrastruktury.