TATRA v roce 2016 zvýšila tržby, zisk, výrobu i počet zaměstnanců

07.07.2017

TATRA TRUCKS zvýšila v roce 2016 meziročně tržby o 22 procent na 5,4 miliardy Kč, zisk stoupl meziročně o 15 procent na 482 miliónů Kč. Zvýšil se i počet zaměstnanců, a to ze 1462 na 1658. V roce 2016 TATRA též poprvé od roku 2008 překonala symbolickou hranici 1000 vyrobených vozidel, když vyrobila celkem 1326 automobilů.

Uplynuly přitom pouhé čtyři roky od doby, kdy byla nejstarší česká a třetí nejstarší světová automobilka na pokraji bankrotu. Uzdravování a růst Tatry započaly po vstupu nových vlastníků, českých podnikatelů Jaroslava Strnada a Reného Matery.

„Finanční výsledky roku 2016 jsou pro tatrovácký tým velkým zadostiučiněním. Potvrzuje se, že volba strategie zaměřená kromě sériové výroby i na vysoce speciální vozidla do terénu byla správná,“ uvádí předseda představenstva TATRA TRUCKS Petr Rusek.

Generální ředitel Radek Strouhal dodává: „Tatra má štěstí na odpovědné vlastníky, kteří chtějí podnik rozvíjet a také důrazně tlačí na to, aby TATRA svůj růstový potenciál naplno využila. I v tomto roce pokračujeme v růstu.“

TATRA také v roce 2016 inovovala a připravovala důležité investice do zvyšování přidané hodnoty v podniku, které popisuje technický ředitel Radomír Smolka: „V roce 2016 jsme nabídli zákazníkům vozidla FORCE i PHOENIX s kotoučovými brzdami, vojenským zákazníkům jsme začali dodávat automobily se špičkovou a v řadě parametrů unikátní pancéřovanou kabinou a rozjeli jsme přípravu projektu zkušebny motorů, která nám umožní vyvinout jediný vzduchem chlazený motor na světě splňující emisní normu EURO 6. Poslední jmenovaný projekt zároveň posune Tatru z kategorie medium-tech do kategorie high-tech podniků.“

Hospodářské výsledky konsolidovaného celku TATRA TRUCKS za kalendářní roky 2015 a 2016


Jednotkak 31. 12. 2016k 31. 12. 2015
Aktiva tis. Kč 5 286 197 4 285 433
Vlastní kapitál tis. Kč 2 312 406 2 291 780
Tržby tis. Kč 5 397 348 4 430 966
EBITDA tis. Kč 599 870 514 879
EBIT (zisk před zdaněním) tis. Kč 484 409 413 932
EAT (čistý zisk / hospodářský výsl.) tis. Kč 482 272 419 918
Počet zaměstnanců 1 658 1 462