Výběrové řízení: Demolice a nová výstavba u vodní nádrže Větřkovice

13.04.2018

Předmětem výběrového řízení je demolice stávajícího a zajištění výstavby nového bufetu a
hygienického zázemí u vodní nádrže Větřkovice, na stavební parcele parc. č. 1153/1, k.ú.
Větřkovice u Lubiny.

Bližší informace k výběrovému řízení a zadávací dokumentaci lze získat u:
Ing. Jan Jurkovič, tel: +420 556 494 837, e-mail: jan.jurkovic@tatra.cz.

Dle bodu E. písm. a) „Organizace výběrového řízení" musí být zájem o zakázku projeven do 17.04.2018 do 12:00 hod.
Dle bodu E. písm. b) pak nabídka musí dorazit do 22.04.2018

Soubory ke stažení