Výběrové řízení na zajištění opravy komunikace

27.05.2014

Předmětem výběrového řízení je zajištění opravy vybraných úseků komunikace v areálu TATRA TRUCKS a.s. v Kopřivnici, měřící dráhy na zkušebním polygonu (rychlostní vozovka), v rozsahu asi 1.850 m2. Část opravovaných úseků je v příčném sklonu do 10%.

Bližší informace k výběrovému řízení a zadávací dokumentaci lze získat u:

Ing. Robert Lubrich, MSc, tel. +420 556 493 974, e-mail: robert.lubrich@tatra.cz
Pavla Štěpánová, tel. +420 556 493 159, email: pavla.stepanova@tatra.cz

Uchazeč předloží nabídku na provedení opravy na email kontaktní osoby zadavatele nejpozději do 12:00 hod. dne 2. 6. 2014.