Výběrové řízení na zajištění opravy objektu č. 621

03.06.2014

Předmětem výběrového řízení je zajištění opravy objektu č. 621, který se nachází na zkušebním polygonu zadavatele a který slouží jako zázemí pro interní i externí pracovníky provádějící zkoušky na polygonu.

Oprava objektu bude zahrnovat opravu střechy, zateplení objektu, výměnu oken, základní úpravy interiéru se zaměřením na hygienické zázemí a dodávky a opravu elektrorozvodů.

Bližší informace k výběrovému řízení a zadávací dokumentaci lze získat u:

Ing. Jan Jurkovič, tel: +420 556 494 837, e-mail: jan.jurkovic@tatra.cz

Nabídky předkládejte na uváděný email kontaktní osoby zadavatele nejpozději do 12:00 hod. dne 26. 6. 2014.