Výběrové řízení na zajištění závodního stravování

14.04.2014

Předmětem výběrového řízení je zajištění závodního stravování pro provozy zadavatele - společnosti TATRA TRUCKS a.s. a provozy jeho dceřiných společností a dalších subjektů ve společném areálu v Kopřivnici.

Zadavatel předpokládá, že zajištění stravování bude zahrnovat provozování současných stravovacích zařízení zadavatele.

Bližší informace k výběrovému řízení a zadávací dokumentaci lze získat u:

Ing. Robert Lubrich, MSc, tel. +420 556 493 974, e-mail: robert.lubrich@tatra.cz
Pavla Štěpánová, tel. +420 556 493 159, email: pavla.stepanova@tatra.cz

Případný zájem o účast prosím avizujte na email robert.lubrich@tatra.cz do pátku 18.4.2014 – 14:00.