Výroční kalendář 2017

28.11.2016

V roce 2017 oslaví TATRA významné výročí – 120 let výroby vozidel se spalovacím motorem. K této příležitosti vznikl kalendář se třinácti vybranými modely vozidel značek NW a TATRA reprezentujícími nejdůležitější milníky ve vývoji automobilů z Kopřivnice.

Jednotlivá vozidla byla vybrána především s ohledem na vývoj a výrobu nákladních vozidel, která je již dlouhou řadu desetiletí pro značku TATRA určující a klíčová.

Standardních třináct listů kalendáře formátu 470 mm x 480 mm je doplněno dalšími dvěma, tvořícími přidanou hodnotu, kterou jistě ocení každý fanoušek značky TATRA.

Čtrnáctý list kalendáře přináší časovou osu s dalšími zvýrazněnými modely vozidel, které hrály v historii výroby značky TATRA rovněž významné role. Na patnáctém listu je shrnuto 120 let vývoje a výroby v Kopřivnici formou krátkého textu.

Vozidla TATRA vždy dokázala svým uživatelům a provozovatelům pomoci nejen k nalezení správné cesty v těžkém terénu, smíšeném provozu či na „obyčejné“ silnici, ale především k dosažení efektivního výsledku jejich podnikání.