Do čela kopřivnické Tatry nastoupil Petr Karásek

01.10.2013

Nový generální ředitel má za úkol prosadit Tatru celosvětově jako unikátního výrobce užitkových vozů do terénu.

Na místo generálního ředitele kopřivnické Tatry nastupuje k 1. říjnu 2013 Petr Karásek. Obsadí tak pozici, která se uvolnila odchodem Ronalda Adamse na konci července t.r. Nový generální ředitel převezme operativní řízení firmy, kterému se přechodně věnovali předseda představenstva Petr Rusek a místopředseda představenstva Radek Strouhal. Představenstvo bude nadále hrát silnou roli při schvalování celkové strategie podniku a kontrole jejího plnění.

Petr Karásek v Tatře působí již od července t.r., kdy do podniku nastoupil spolu s dalšími známými osobnostmi českého automobilového průmyslu jako konzultant s úkolem provést hloubkovou analýzu podniku a navrhnout vizi budoucnosti Tatry. Na základě schválení jeho návrhů majiteli a představenstvem bylo rozhodnuto, že od října nastoupí do pozice generálního ředitele. „Petra Karáska čeká nelehký úkol restrukturalizovat Tatru a nasměrovat ji k prosperitě. Jsme s Jaroslavem Strnadem přesvědčeni, že je pro tuto roli výborný kandidát,“ komentuje za oba majitele situaci René Matera.

„Tatra musí definovat své místo na trhu a podle toho se zaměřit na priority, které jí přinesou stabilní růst,“ uvádí předseda představenstva Petr Rusek a dodává: „S novým generálním ředitelem se shodujeme v pohledu na Tatru jako unikátní podnik, který se bude dlouhodobě specializovat na výrobu menších sérií i jednotlivých vysoce speciálních užitkových vozů, které budou nejlepší na světě svými vlastnostmi v terénu.“

Petr Karásek ke svému nástupu do funkce generálního ředitele uvádí: „Postavit se do čela světoznámé automobilky se silnou značkou, ale v nelehké ekonomické situaci, je velká výzva. Po hloubkové analýze vnitřních procesů v podniku i situace na světovém trhu užitkových automobilů jsem přesvědčen, že Tatra může mít před sebou pozitivní budoucnost. V současné tržní situaci ale nebude automobilkou, která produkuje tisícikusové série shodných vozů. Její přednost je ve schopnosti vyhledávat a vykrývat mezery na trhu a pro ně cíleně vyvíjet a vyrábět v menších sériích unikátní speciály, u nichž je požadavek na výbornou mobilitu v terénu.“ Petr Karásek začínal svou kariéru na přelomu 80. a 90. let minulého století jako konstruktér v tehdejší Karose Vysoké Mýto, kde mimo jiné při továrních zkouškách najezdil více než 100.000 km s nákladními automobily a autobusy (podrobnosti viz. profesní životopis níže).

K situaci v samotném podniku nový generální ředitel uvádí: „Je nezbytné, aby Tatra prošla dostatečně intenzivní vnitřní restrukturalizací. Pokud má fungovat jako pružný výrobce unikátních speciálů, musí tomu odpovídat struktura procesů, organizace i schopnosti zaměstnanců. Změny, které jsou připraveny, nebudou vždy příjemné, ale pro přežití a další rozvoj podniku jsou nezbytné. Povedeme o nich intenzivní a přímou komunikaci jak se zaměstnanci, tak i s  odborovou organizací.“

 

Andrej Čírtek
tiskový mluvčí TATRA TRUCKS a.s.


TATRA TRUCKS a.s.
Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice, Czech Republic
mob.: +602494208, tel.: +420 225 113 361
e-mail: andrej.cirtek@pppartners.cz ; web: tatra.cz

 

O generálním řediteli TATRA TRUCKS a.s. Petru Karáskovi

Ing. Petr Karásek, MBA, LL.M (49 let) je zkušeným krizovým manažerem, který má bohaté technické, obchodní i manažerské zkušenosti z dlouholetého působení v Karose Vysoké Mýto (dnes Iveco Czech Republic), kde začínal jako konstruktér podvozků autobusů, posléze působil jako zástupce hlavního konstruktéra a zodpovídal za různé technické projekty. Po roce 1990 budoval samostatné prodejní oddělení firmy a po vstupu strategického partnera společnosti Renault zodpovídal za veškeré obchodní a poprodejní aktivity firmy v pozici obchodního ředitele; v rámci nadnárodní skupiny se zaměřoval zejména na obchodní záležitosti v Rusku a dalších státech bývalého SSSR.

Od roku 2001 se věnoval restrukturalizacím a krizovému řízení ve výrobních, převážně strojírenských firmách. Manažersky se podílel například na záchraně a oživení Škody Transportation, prováděl restrukturalizaci strojírenských společností AWELD, DISA a dalších firem.

Petr Karásek je absolventem strojní fakulty VUT Brno, MBA na Sheffield Hallam University a postgraduálně vystudoval korporátní, obchodní a pracovní právo na Právnické fakultě Masarykovy University v Brně. Externě přednáší na téma krizové řízení na VŠE. Kromě mateřštiny hovoří anglicky, rusky a německy. Má řidičské oprávnění na všechny druhy vozidel a v továrních zkouškách najezdil více jak 100 000 km s nákladními vozy a autobusy.

O TATRA TRUCKS a.s.

TATRA TRUCKS a.s. se stala vlastníkem podniku Tatra Kopřivnice na základě jeho koupě v dražbě konané v březnu 2013. K dražbě podniku došlo v důsledku dlouhodobé neschopnosti bývalého vlastníka, společnosti TATRA a.s., plnit své závazky. TATRA TRUCKS a.s. je vlastněná českými podnikateli Jaroslavem Strnadem a René Materou. Za tři měsíce od změny vlastníka se podnik dostal zpět do černých čísel, když vykázal provozní zisk téměř 84 milionů korun při celkovém obratu více než 762 milionů korun. Novému managementu se daří postupně získávat zpět důvěru bank, subdodavatelů i zákazníků a podnik pod jeho vedením směřuje k naplnění cíle pro letošní rok vyrobit přes 800 vozidel, což je stoprocentní nárůst oproti roku 2012.