ALFAVARIA Group s.r.o.

Společnost ALFAVARIA Group s.r.o. vyrábí, vybavuje, dodává mobilní servisní dílny pro všechny standardní typy podvozků TATRA jako např. T810, T815 a jejich modifikace.


Tyto mobilní dílny nacházejí své využití jako dočasná servisní pracoviště nebo zázemí pro pracovníky v místech, kde není možné nebo je z ekonomického hlediska nevýhodné postavit trvalou stavbu. Jsou realizovány buď jako vybavený, samostatně stojící kontejner, dopravený na místo určení na podvozku TATRA nebo jako zástavba do pevné skříňové části nákladního vozu TATRA. Rozsah dodávky mobilních pracovišť se řídí především druhem využití a požadavky zákazníka. Typ vnitřního dílenského vybavení odpovídá účelu pracoviště a může být specializovaný jako např. mechanická dílna pro opravy dopravních prostředků nebo jako zázemí pro pracovníky pracující v oblasti těžby a zpracování plynu a ropy, zázemí pro pracovníky provádějící montážní a stavební práce atp.

Každá mobilní dílna, která opustí výrobní prostory spol. Alfavaria Group je na zakázku vyrobené řešení a ve spojení s podvozkem TATRA tvoří jednotné mnohostranně využitelné pracoviště i pro nejobtížnější podmínky.

www.alfavaria.com