Na TIGON jsme hrdi

07.09.2018

Nedávno bylo světové veřejnosti představeno zcela nové speciální hasičské vozidlo. „Na projekt TIGON jsme opravdu hrdi. Je to doslova průkopnické vozidlo použitelné v jakémkoliv terénu a za jakýchkoliv podmínek," říká k novému průmyslovému vozu TIGON společnosti Rosenbauer, postaveném na podvozku TATRA FORCE, obchodní ředitel rakouské společnosti a člen jejího představenstva pan Andreas Zeller.

My jsme pana Andrease Zellera požádali o zodpovězení několika dalších otázek, které by mohly o něco více osvětlit celý projekt TIGON a spolupráci s naší společností TATRA TRUCKS a.s.

Je projekt TIGON první společnou prací vaší společnosti Rosenbauer a automobilky TATRA, nebo jste již v minulosti takto zkonstruovali a postavili jiná hasičská a speciální vozidla?
Ne, není to první společný projekt. Před mnoha desetiletími vznikla celá řada hasičských vozidel Rosenbauer na podvozcích TATRA.

Proč jste si pro stavbu průmyslového vozidla TIGON vybrali právě podvozek TATRA?
Především pro jízdní schopnosti, které jsou i mimo zpevněné cesty opravdu výjimečné.

Které části prototypu TIGON jsou od firmy Rosenbauer, a které jsou značky TATRA?
Podvozek, kabina a část hnacího traktu, od přídavné/sestupné převodovky až po redukce v nábojích kol jsou značky TATRA. Motor a hlavní převodovku dodala společnost Rosenbauer, nástavba včetně hasicích systémů je konstrukce a výroba Rosenbauer.

Jaké výhody ze spolupráce s automobilku TATRA by jste vyzvedl, pokud s ní počítáte do budoucna?
Dva, vynikající specialisté, každý ve svém segmentu podnikaní, mohou vyvinout a nabídnout opravdu unikátní technická řešení.

Za jakým účelem vlastně vznikl projekt TIGON?
Projekt vznikl na základě zákaznických požadavků klientů společnosti Rosenbauer po průmyslovém hasicím vozidle se schopností plné funkčnosti v extrémně těžkém terénu.

Pro jaký segment průmyslu je TIGON jako hasičský speciál určen?
Ropný průmysl – ropná pole, těžařství - velká těžební díla.

Co je hlavní cíl nasazení průmyslového vozu TIGON?
Dopravení hasební vody a hasební pěny do místa zásahu a samotné hašení požáru.

Co TIGON samotný znamená pro nabídku vaší společnosti Rosenbauer?
Reprezentuje novu rodinu našich produktů.

Kdo jsou hlavní zákazníci společnosti Rosenbauer?
Společnost Rosenbauer vyvíjí a nabízí hasící techniku všeho druhu. Její hlavní zákazníci pocházejí ze sektorů: komunální správa, průmysl, správa letištních ploch a bezpečnostní průmysl.

Něco odlehčujícího na závěr. Co znamená pojmenování TIGON?
Protože průmyslové vozidlo TIGON kombinuje ve své konstrukci a užitkových schopnostech několik charakteristik, které běžně zajišťují dvě či více specializovaných vozidel, je možno tuto synergii vyjádřit složením dvou názvů: TIGER (tygr) a LION (lev), které se promítají do pojmenování TIGON.

Děkuji za rozhovor
Milan Olšanský