Prezentace soutěže „Navrhni svoji Tatru“ studentům

19.02.2017

Soutěž Navrhni svoji Tatru se od začátku letošního roku snaží oslovit cílové skupiny studentů a veřejnosti. Druhá fáze náboru účastníků soutěže odstartovala v polovině února prezentacemi na vysokých školách. První v seznamu technických univerzit bylo Vysoké učení technické v Brně.

Navrhni svoji Tatru – střední školy

Druhý ročník soutěže Navrhni svoji Tatru završil první fázi prezentací a náboru účastníků na středních odborných školách. Vybrané střední školy navštívili zástupci společnosti Tatra Trucks a.s., aby představili nejen pravidla soutěže, profil nejstarší automobilky ve střední Evropě, ale také diskutovali se zájemci o technice nákladních vozidel Tatra a o plánech studentů do blízké budoucnosti.

Podpora vzdělanosti

V průběhu studia na střední škole se již mnohdy studenti rozhodují o svém dalším zaměření. Tatra Trucks jako jediný výrobce nákladních vozidel v České republice chce být u toho. Představitelé automobilky berou tuto záležitost jako vyjádření úcty všem bývalým i současným pracovníkům podílejícím se na vývoji a výrobě světově proslulých vozidel Tatra.

Automobilka s hlubokými kořeny, pevně vrostlými do tradice světové strojírenské a automobilové výroby velmi ráda sdílí své zkušenosti z hlediska podpory studia techniky a jejího vývoje.

Nabídka možnosti spolupráce formou soutěže Navrhni svoji Tatru odpovídá strategii současných majitelů automobilky udržovat a rozvíjet tradici technicky zdatných a šikovných konstruktérů, techniků a dělníků, kteří pocházejí z regionu severní Moravy, potažmo celé České republiky.

Střední průmyslové a odborné školy

Začátkem února 2017 byla soutěž Navrhni svoji Tatru představena na půdě SPŠ FM a SOŠ Lískovecká ve Frýdku-Místku a SPŠ Ostrava-Vítkovice. „Soutěž je určena pro studenty středních a vysokých škol a pro odborně zdatnou veřejnost. Zcela záměrně oddělujeme střední školy od technických univerzit, abychom umožnili účast co nejširší skupině zájemců a rovněž proto, aby si studenti z obou vzdělávacích stupňů mohli nalézt v soutěži svůj vlastní prostor,“ říká PhDr. Kateřina Nogolová, personální ředitelka společnosti Tatra Trucks a.s. „Velmi nás těší zájem studentů o techniku a o celý proces toho, jak prezentovat své myšlenky. Hned po ukončení prezentací na středních školách jsme na svých internetových stránkách zaznamenali první desítky přihlášených účastníků,“ dodává ředitelka.

Další fáze soutěže Navrhni svoji Tatru vede představitele automobilky k prezentacím a tvůrčím diskuzím na vysokých školách.

Navrhni svoji Tatru – vysoké školy

Hned první zastávka prezentačního týmu Tatra Trucks a.s. na vysokých školách se odehrála v dokonale interaktivní atmosféře. Ještě dříve, než pozvaní studenti zasedli do lavic přednáškové učebny, sami prezentovali své vývojové a konstrukční aktivity.

Aktivita na obou stranách

Zástupci jediné české automobilky vyrábějící těžká nákladní vozidla měli možnost shlédnout představení konstrukční a technické aktivity s mezinárodním rozměrem, Formule Student. Tým TU Brno Racing při VUT v Brně si právě v tomto projektu vede více než dobře. Vyvíjí, projektuje a staví závodní vozidla, s nimiž potom soutěží na slavných závodních okruzích v celé Evropě.

Formule Student je komplexní přípravou budoucích technických inženýrů na praxi. Vedle vlastního závodního vozidla se hodnotí také příprava fiktivní možné sériové výroby, dokonalost rozkladu nákladů na jednotlivé fáze projektu a v neposlední řadě marketingová strategie a schopnost prezentovat výsledky své práce. Společnost Tatra Trucks je hrdá na skutečnost, že týmu TU Brno Racing může být formou podpory v oblasti zkušebnictví nápomocna při plnění ambiciózních cílů.

Velký zájem studentů

K velké spokojenosti prezentačního týmu Tatra Trucks a.s. vedeného členem představenstva a technickým ředitelem Ing. Radomírem Smolkou a personální ředitelkou PhDr. Kateřinou Nogolovou si do posluchárny P4 našlo v odpoledních hodinách cestu více než šest desítek studentů VUT v Brně.

Úvodní prezentace cílů a podmínek soutěže, které se zhostila PhDr. Kateřina Nogolová, navodila atmosféru otevřenosti a upřímného zájmu všech zúčastněných. Studenti neváhali a během vystoupení se aktivně o prezentované skutečnosti zajímali. „Forma prezentace s aktivní diskuzí se studenty je pro nás a naše účely velmi cenná. Otázky a nápady vyřčené v okamžiku svého vzniku podporují otevřenost prezentace a jsou důkazem zájmu,“ podotýká ke své přednášce na VUT v Brně personální ředitelka PhDr. Kateřina Nogolová.

Druhá část prezentace soutěže Navrhni svoji Tatru byla věnována výrobnímu programu automobilky a především vhledu do techniky a konstrukce vozidel Tatra. Technický ředitel společnosti Ing. Radomír Smolka zavedl posluchače na konstrukční a výrobní pole těžkých nákladních vozidel Tatra, a to do zákoutí, která se běžnému zákazníkovi či fanouškovi značky nepodaří jen tak navštívit. Kromě popisu klíčových výrobních řad automobilky byl studentům k dispozici též technický a konstrukční rozklad vozidel Tatra.

Téma „Proč a čím je Tatra konstrukčně výjimečná“ se setkalo s všeobecným zájmem dokumentovaným nejen zvýšenou pozorností studentů při vlastní přednášce, ale především diskuzemi a rozhovory, které následovaly.

Výlučnost a exkluzivita

„Technika vozidel Tatra je výlučná a excelentní. Na žádném jiném produktu světového automobilového průmyslu nelze nalézt tolik unikátních a efektivně fungujících řešení jako na podvozku vozidel tatrovácké koncepce. Původní konstrukci pana Hanse Ledwinky z roku 1923, tj. podvozek s centrální nosnou rourou a nezávisle zavěšenými a odpruženými poloosami doplněný o vzduchem přímo chlazený motor, neustále rozvíjíme a vylepšujeme. Velký vzduchem přímo chlazený vznětový motor Euro 0 až Euro V, odpružení zkrutnými tyčemi, kombinovaný systém odpružení King Frame, pneumatické odpružení přední či předních náprav nebo kotoučové brzdy, to všechno jsou konstrukční milníky, díky nimž je nákladní automobil Tatra stále středem zákaznické i odborné pozornosti. Jsme zde více než sto šedesát pět let a sto dvacet let vyrábíme automobily. Také díky tomu, že do továrny přichází pracovat velmi šikovní mladí lidé, kteří dokáží vložit svůj konstrukční či výrobní příspěvek do našeho stále velmi konkurenceschopného produktu,“ říká člen představenstva a technický ředitel společnost Tatra Trucks a.s. Ing. Radomír Smolka.

Na konci prezentace se zájemci o vstup do soutěže přihlásili o další, podrobnější informace a možnosti konzultací některých svých úvah a myšlenek, které vyvstaly během přednášky. Zájem o soutěž a prezentaci společnosti Tatra Trucks a.s. dokládala svým způsobem i skutečnost, že celá řada prezentačních materiálů a dokonce i vyvěšených plakátů s logem soutěže ve formě mechanického srdce si našla cestu do soukromých sbírek a knihoven studentů.

Více informací o projektu „Navrhni svoji Tatru“ naleznete na https://www.tatra.cz/navrhni-tatru/.