Studenti ze Zlínského a Pardubického kraje úspěšně dokončili první letošní studentské Tatry

13.07.2023

Poslední červnový týden proběhlo v zrekonstruovaném zákaznickém centru automobilky Tatra Trucks předání prvních tří automobilů Tatra Phoenix, sestavených v rámci projektu Tatra do škol. Tyto vozy úspěšně složili žáci Středního odborného učiliště (SOU) Valašské Klobouky, Střední průmyslové školy (SPŠ) Otrokovice a Střední školy automobilní v Ústí nad Orlicí. Zkompletované tatry budou sloužit silničářům na Slovácku a v Pardubickém kraji. Kompletaci vozidel v rámci letošního ročníku Tatry do škol dokončují i Střední škola automobilní v Holicích a Střední škola a Vyšší odborná škola v Kopřivnici.

Studenti 2. ročníků z Valašských Klobouk a Otrokovic předali dvě Tatry Phoenix do užívání Správě a údržbě silnic Slovácka ve středu 28. června. Odevzdání vozidel proběhlo u zmodernizovaného zákaznického centra automobilky Tatra Trucks. Oficiálního předání vozů se zúčastnil 1. náměstek hejtmana Zlínského kraje pro dopravu Radek Doležel, jednatel SÚS Slovácka Michal Hanačík, ředitel SOU Valašské Klobouky Pavel Hrabina, ředitel SPŠ Otrokovice Libor Basel, studenti obou škol a také zástupci kopřivnické automobilky Tatra Trucks.

Žáci Středního odborného učiliště z Valašských Klobouk skládali v rámci projektu Tatra do škol již třetí nákladní automobil na tatrováckém podvozku. První dvě Tatry Phoenix složené učni z Valašských Klobouk v letech 2020 a 2021 dnes slouží ve Správě a údržbě silnic Zlínska. Na kompletaci všech tří vozidel Tatra se společně s žáky aktivně podílel i zástupce ředitele SOU Valašské Klobouky pro odborný výcvik Zdeněk Kliš. Druhá škola ze Zlínského kraje, SPŠ Otrokovice, zažila letos v rámci projektu Tatra do škol svou premiéru. Technické zázemí a potřebné prostory pro skládání vozu poskytla studentům otrokovické školy firma Truck Trade, která je lokálním dealerem automobilky Tatra. Díly potřebné pro kompletaci vozidel obdržely obě školy na začátku dubna.

„Pro mladé budoucí automechaniky to byla velká příležitost a výzva vyzkoušet si něco nového, a tu zvládli na výbornou," uvedl Radek Doležel v souvislosti s úspěšným dokončením a předáním vozidel Tatra Phoenix do užívání SÚS Slovácka. Zároveň 1. náměstek zlínského hejtmana pro dopravu vyjádřil zájem v projektu pokračovat i v nadcházejícím roce. Konkrétně by studenti technických oborů měli v roce 2024 skládat až čtyři Tatry Phoenix, z čehož dvě budou předány SÚS Slovácka a dvě SÚS Zlínska.

Odevzdávání vozidel pokračovalo také ve čtvrtek 29. června. V tento den svůj automobil Tatra Phoenix odevzdali k finální homologaci žáci Střední školy automobilní Ústí nad Orlicí. Orlickoústecká škola se projektu Tatra do škol účastnila již podruhé, první vůz odevzdala na podzim roku 2020 silničářům z Pardubického kraje, pro které je určena i Tatra Phoenix sestavená letos. Oficiální předání vozu do užívání pardubické SÚS proběhne na Jičínském veletrhu koncem srpna. V průběhu veletrhu odevzdá SÚS Pardubického kraje zkompletovanou Tatru i Střední škola automobilní Holice. Do konce letošního roku dokončí nákladní automobil Tatra i studenti Střední školy a Vyšší odborné školy v Kopřivnici. Ten bude škole sloužit pro potřeby její vlastní autoškoly.

O projektu Tatra do škol

Projekt Tatra do škol vznikl v roce 2018 z iniciativy společnosti Tatra Trucks s cílem motivovat mladé lidi ke studiu technických oborů. Společně s kopřivnickou automobilkou se na projektu aktivně podílejí i její partneři, kterými jsou technické školy, krajské správy údržby silnic, společnosti dealerské sítě Tatra Trucks a jednotlivé kraje napříč republikou. V roce 2022 se projekt Tatra do škol rozšířil i na Slovensko. Žáci vybraných středních škol s technickým zaměřením mají unikátní možnost zkompletovat vlastní nákladní automobil Tatra, který pak najde uplatnění v běžném provozu v různých krajských institucích a díky tomu mohou studenti propojovat své teoretické znalosti s praxí. Prostřednictvím projektu Tatra do škol automobilka Tatra Trucks pomáhá, společně s dealery vozů Tatra, vychovávat nové pracovníky v oblasti automotive a oprav nákladních vozidel. Prvním krajem, ve kterém se projekt Tatra do škol v roce 2018 realizoval, byl Kraj Vysočina. Od té doby se do projektu zapojily školy z dalších krajů napříč Českem a Slovenskem. Tatra do škol si v roce 2019 vysloužila i ocenění School Friendly, kterou udělují Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje a Svaz průmyslu a dopravy ČR.