TATRA TRUCKS a.s. vyhlašuje výběrové řízení na provozovatele nově budované restaurace

04.03.2021

Restaurace se nachází na pozemku parc. číslo 1909/46 v obci Kopřivnice, u nově vznikajícího „Muzea nákladních automobilů TATRA" (projekt Moravskoslezského kraje) a „Depozitáře motorového vozu "Slovenská strela".

Objekt restaurace vzniká rekonstrukcí historické technické budovy vedle nového muzea a nově vystavěného depozitáře, primárním záměrem společnosti TATRA TRUCKS a.s. je umožnit poskytování restauračních služeb návštěvníkům těchto kulturních zařízení. Pronajímatel očekává, že budoucí nájemce bude schopen poskytnout stravovací a občerstvovací služby pro široké spektrum návštěvníků muzea a depozitáře (individuální návštěvníci, rodiny s dětmi, školní výlety, jiné organizované skupiny atd.). Pro hrubou orientace lze uvést, že stávající muzeum automobilů TATRA, Technické muzeum TATRA, navštíví ročně asi 100.000 návštěvníků.

V současné době je rekonstrukce objektu restaurace finalizována. Pronajímatel předpokládá, že dokončovací stavební práce včetně vybavení interiéru by mohly být provedeny již ve shodě s novým nájemcem. Plocha restaurace je cca 400 m2, předpokládaný termín zahájení provozu je 06/2021 (předpokládaný termín otevření nového muzea a expozice depozitáře).

Veškeré podmínky pronájmu budou dohodnuty s potenciálním nájemcem individuálně - pronajímatel bude zvažovat ochotu nájemce provozovat restauraci v souladu se zamýšleným účelem a v předpokládaném rozsahu, stejně jako připravenost podílet se finančně a organizačně na dokončení interního vybavení restaurace. Prohlídky nabízených prostor proběhnou po individuální dohodě.

Kontaktní osoba:
Radim Bujnoch, email: radim.bujnoch@tatra.cz, tel: 605 433 475.