Tržby Tatry přesáhly v roce 2010 hranici 2,5 mld. Kč

10.05.2011

Společnost TATRA, a. s., dosáhla v roce 2010 tržeb z prodeje nákladních automobilů, náhradních dílů, služeb a zboží ve výši 2 575 mil. Kč. Celkové  tržby TATRA Group včetně jejích dceřiných společností činily  v roce 2010 celkem 4 281 mil. Kč.

Kopřivnice (10. května 2011)
Celkové konsolidované tržby TATRA Group ve výši 3 835 mil. Kč zahrnují tržby z prodeje výrobků, prací a služeb zahrnujících nákladní automobily, náhradní díly a tržby z externích zakázek včetně dceřiných společností. Společnost Tafonco, a. s., zaznamenala v loňském roce tržby ve výši 505 mil. Kč, společnost Taforage, a. s., celkem 375 mil. a tržby společnosti Tawesco, s. r. o., se v loňském roce dosáhly výše 963 mil. Kč.

Prodeje nákladních automobilů TATRA se v roce 2010 zvýšily na 1082 kusů z 992, dosažených v roce 2009. „Po prodejích v roce 2009, které byly silně poznamenány světovou hospodářskou krizí a které  představovaly nejslabší výsledek v novodobé historii Tatry, by zvýšené prodeje v roce 2010 mohly signalizovat oživení na tradičních trzích tatrovek, zejména zahraničních,“ uvedl Ronald Adams, generální ředitel TATRA, a. s.

V roce 2010 se skupině TATRA Group podařilo vrátit k pozitivní hodnotě ukazatele EBITDA, která dosáhla  úrovně 148 mil. Kč. Tento výsledek je o to cennější, že plánovaná výše EBITDA (138 mil. Kč) byla nejen dodržena, ale dokonce o 10 mil. Kč překročena. Udržení kladných hodnot EBITDA je rovněž jedním ze stěžejních pilířů plánu firmy pro rok 2011. TATRA rovněž v loňském roce výrazně snížila svoji ztrátu a to na 105 mil. Kč. Oproti roku 2009, kdy činila ztráta 588 mil. Kč si tak polepšila o 483 mil. Kč.

Skupina také v roce 2010 po razantních organizačních změnách v letech 2008 a 2009 stabilizovala počet svých zaměstnanců. V loňském roce tak TATRA Group zaměstnávala 2418 pracovníků, přičemž 1042 z nich bylo zaměstnáno ve společnosti TATRA, a. s. Oproti roku 2009 se tak počet zaměstnanců skupiny mírně zvýšil.

Vladimír Bystrov
mediální zástupce TATRA, a. s.
Bison & Rose
tel.:         +420 233 014 040 
mob.:      +420 777 130 788
e-mail: vladimir.bystrov@bisonrose.cz