Výběrové řízení na dodavatele architektonické studie

23.04.2014

Předmětem výběrového řízení je zajištění architektonické studie na úpravu a přestavbu budovy zadavatele vedenou pod č. 440 na objekt, která bude zadavateli sloužit jako zákaznické centrum.

Smyslem zákaznického centra je soustředit veškeré obchodní aktivity společnosti do jednoho odpovídajícího dostatečně vhodného a reprezentativního celku.

Bližší informace k výběrovému řízení a zadávací dokumentaci lze získat u:

Ing. Robert Lubrich, MSc, tel. +420 556 493 974, e-mail: robert.lubrich@tatra.cz
Pavla Štěpánová, tel. +420 556 493 159, email: pavla.stepanova@tatra.cz

Případný zájem o účast prosím avizujte na email robert.lubrich@tatra.cz do 30.4.2014 – 15:00 v souladu s podmínkami zadávací dokumentace (článek 2).